Δ.Α.ΔΙΟΝ.: ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/5 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Κυριακή 29/05/2016 και ώρα 10.30 θα γίνει η ετήσια ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ΔΑΔΙΟΝ, στο Κοινοτικό κατάστημα της Άνοιξης...
Θέματα Γενικής Συνέλευσης:

1. Απολογισμός πεπραγμένων.

2. Ενημερώσεις γα τις θέσεις που έχει πάρει η Παράταξη μας σε θέματα όπως Δασικό, Διόδια, Αποχέτευση, Διαχείριση Αποβλήτων κ.α.

3.Εκλογή Νέου συντονιστικού.

Θα ακολουθήσει συζήτηση και τοποθετήσεις.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ