ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: ΕΩΣ ΤΙΣ 30/6 Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ


Ανακοίνωση σχετικά με λογαριασμούς ύδρευσης
Η εξόφληση των λογαριασμών ύδρευσης, που παραλήφθηκαν πρόσφατα από τους καταναλωτές του Δήμου Διονύσου και αφορούν το Γ΄ 4μηνο του 2015, παρατείνεται έως τις 30.06.2016 αντί της...
31.05.2016 που αναγράφεται στο λογαριασμό.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ