ΕΥΣΗΜΑ ΖΑΜΑΝΗ ΣΕ ΛΥΡΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ


Παρελήφθη από την ΕΥΔΑΠ το εκτελεσμένο τμήμα του δικτύου αποχέτευσης της Δροσιάς Διονύσης Ζαμάνης: «H Δροσιά συνδέεται με το δίκτυο αποχέτευσης και ένα όνειρο δεκαετιών υλοποιείται»...

Υπεγράφη στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας το Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής του εκτελεσμένου τμήματος του δικτύου αποχέτευσης της Δροσιάς, έπειτα από τον έλεγχο που διενήργησε η ΕΥΔΑΠ και την αποκατάσταση των εντοπισθέντων κακοτεχνιών από τον εργολάβο.

Το έργο αποχέτευσης της Δροσιάς κατασκευάστηκε με εργολαβία η οποία δημοπρατήθηκε στις 7/9/2010 και ξεκίνησε στις 4/4/2011. Όμως στην πράξη σταμάτησε να εκτελείται και εγκαταλείφθηκε ένα χρόνο αργότερα. Μετά από συντονισμένες ενέργειες της παρούσης διοίκησης ολοκληρώθηκε η διαδικασία «κατάτμησης» της εργολαβίας, η οποία εκκρεμούσε από τριετίας με ποσοστό 55% εκτελεσμένου, ώστε να παραδοθεί και να προχωρήσουν οι συνδέσεις. Το δε ανεκτέλεστο υπόλοιπο 45%, να συνδυαστεί και να ενταχθεί σε χρηματοδότηση και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Διονύσιος Ζαμάνης δήλωσε σχετικά : «Mε την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής του έργου από την ΕΥΔΑΠ υλοποιείται ένα όνειρο δεκαετιών και η Δημοτική Ενότητα της Δροσιάς συνδέεται με το δίκτυο της αποχέτευσης. Σύντομα ξεκινά η διαδικασία για τη σύνδεση των πρώτων 300 οικιών στο εκτελεσμένο τμήμα του δικτύου και έπεται και συνέχεια. Στις Τεχνικές Υπηρεσίες γίνεται σημαντική δουλειά. Εργαζόμαστε σκληρά και με όραμα και το έργο ουσίας που γίνεται, σύντομα θα φανεί και στους δημότες».

Στην παράδοση του έργου ήταν παρόντες ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Ευάγγελος Λυρούδιας, η κα Άννα Αγγελίνα Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο κ. Ευάγγελος Σφακάκης, Αναπληρωτής Διευθυντής της ΔΕΚΕ ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας, ο κ. Κωνσταντίνος Καλαφάτης ως εκπρόσωπος της ΕΥΔΑΠ, η κα Αδαμαντία Καπλάνη ως εκπρόσωπος του Αναδόχου και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Τσούκας.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ