ΠΑΣΟΚ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ


ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΠΟ 9 π.μ. ΕΩΣ 19:00 μ.μ...ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

- Τιμώντας την ιστορική κληρονομιά της Δημοκρατικής Παράταξης και τους αγώνες των Συντρόφων μας.
- Επιβεβαιώνοντας ότι οι Αξίες του Σοσιαλισμού, της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής, της ειρήνης και της ανθρώπινης αλληλεγγύης αποτελούν τον Πυρήνα της δράσης μας.
- Αναζητώντας την ισότιμη συνεργασία με τις πολιτικές δυνάμεις και την κοινωνία των πολιτών που μοιράζονται τις ίδιες Αξίες σε Ελλάδα και Ευρώπη.
- Επιδιώκοντας να γίνει το Κίνημά μας κίνημα πολιτισμού, παιδείας και ανθρωπιάς σε μια κοινωνία αλληλεγγύης, συνοχής και προόδου για όλους.

Αρχαιρεσίες για στελέχωση οργάνων του Κινήματος 

- Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Ε. - Νομαρχιακή Επιτροπή Καταστατικού & Πιστοποίησης Ν.Ε.Κ.Α.Π. - Νομαρχιακή Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου Ν.Ε.Ο.Ε. - Συντονιστική Επιτροπή Δημοτικής οργάνωσης.

Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016 από 9:00 π.μ. Έως 19:00 μ.μ. 

Εκλογικό Κέντρο: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΞΗΣ