ΒΟΡΡΙΑΣ, ΣΑΡΡΗΣ, ΜΠΟΜΠΗΣ, ΟΙ 3 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ "ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ" ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ


Προς:
1. Κύριο Ζαμάνη Διονύση, Δήμαρχο Δήμου Διονύσου
2. κύριο Καλαφατέλη Γιάννη...
3. κύριο Μπιτάκο Παναγιώτη
4. κύριο Ζυγούνα Γιώργο
5. κυρία Σώκου Ζωή

Αξιότιμοι κύριοι,

Σας κάνουμε γνωστό ότι τη Δημοτική μας Παράταξη «Συμμαχία για τον Πολίτη» στις συνεδριάσεις της διαπαραταξιακής επιτροπής για τα διόδια εκπροσωπούν ο κύριος Βορριάς Παναγιώτης, ο κύριος Σαρρής Αντώνης και ο κύριος Μπομπής Κώστας.

Υπενθυμίζουμε ότι ο κύριος Σαρρής Αντώνης έχει οριστεί από τη διαπαραταξιακή επιτροπή (συνεδρίαση 23/6/2016) και σαν εκπρόσωπός και συντονιστής της με τη Διοίκηση του Δήμου και τρίτους.

Ανακοίνωση:
Συντονιστική Γραμματεία

Με Τιμή
Παναγιώτης Βορριάς 
Πρόεδρος