ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΑ & ΩΡΩΠΟΥ !


ΜΕ ΜΑΚΡΟΣΚΕΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ", ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ...Εργαζόμενοι Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας των Δήμων Διονύσου, Μαραθώνα και Ωρωπού με Φορέα υλοποίησης τη Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα.

ΠΡΟΣ:
• κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. Κατρούγκαλο
• κ. Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θ. Φωτίου
• κ. Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας Δ. Καρέλλα
• κ.κ. Βουλευτές Αττικής Αθήνα,

7/6/2016

Αριθ. Πρωτ.: 1520

ΘΕΜΑ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας των Δήμων Διονύσου, Μαραθώνα και Ωρωπού με Φορέα Υλοποίησης τη Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα».

Αξιότιμες/οι Κυρίες & Κύριοι,

με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τις απόψεις μας, σχετικά με την αναγκαιότητα της συνέχισης του Προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνα και Ωρωπού» καθώς και την απρόσκοπτη λειτουργία των υφιστάμενων κοινωνικών δομών. Αρχικά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το πρόγραμμα στο οποίο εργαζόμαστε, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συγχρηματοδοτείτο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο «ΕΣΠΑ 2007-2013» και από Εθνικούς Πόρους.

Από 01.10.2015 έως και σήμερα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους καθώς έχει ενταχθεί στο Π.Δ.Ε. Το πρόγραμμα λειτούργησε σε πάνω από 66 Δήμους σε όλη την Ελλάδα.

Στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνα και Ωρωπού το πρόγραμμα ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο 2013 και είχε 24μηνη διάρκεια, έκτοτε δόθηκαν τέσσερις παρατάσεις λειτουργίας σε όλες τις Κοινωνικές Δομές με την τελευταία να λήγει στις 30.06.2016.

Κατά τη διάρκεια της υπουργικής θητείας της κυρίας Θ. Φωτίου δόθηκαν οι παρατάσεις που αφορούσαν στο χρονικό διάστημα: Ιανουάριος 2015 – Ιούνιος 2016. Η λήξη του προγράμματος έχει οριστεί στις 30.6.16, από εκεί και έπειτα δεν υπάρχει καμία σχετική επίσημη ενημέρωση για τη συνέχισή του.

Αναλυτικότερα οι Κοινωνικές Δομές που λειτούργησαν πανελλαδικά είναι:

• 44 Γραφεία Διαμεσολάβησης
• 38 Τράπεζες Χρόνου
• 48 Κοινωνικά Παντοπωλεία
• 41 Κοινωνικά Φαρμακεία
• 13 Ανοιχτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων
• 6 Υπνωτήρια
• 38 Δομές Παροχής Συσσιτίων
• 28 Δημοτικοί Λαχανόκηποι

Πιο συγκεκριμένα, στο Δήμο Διονύσου λειτουργούν οι Κοινωνικές Δομές: Γραφείο Διαμεσολάβησης και Τράπεζα Χρόνου, στο Δήμο Μαραθώνα λειτουργούν οι Κοινωνικές Δομές: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Συσσίτιο καθώς και στο Δήμο Ωρωπού λειτουργούν οι Κοινωνικές Δομές: Δημοτικός Λαχανόκηπος και Κοινωνικό Φαρμακείο.

Ως στόχος της Δράσης ορίστηκε:

 Η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των αστέγων και των ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται από όλες τις Κοινωνικές Δομές προς τους ωφελούμενους.
 Η αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας μέσα από μια οριζόντια δέσμη ενεργειών ψυχοκοινωνικής και υλικής υποστήριξης (τρόφιμα, φάρμακα, στέγη, ιατρική περίθαλψη, εργασία, κλπ).

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές είναι δωρεάν για όλους σε ολόκληρο το δίκτυο ανά την Ελλάδα. Τα τρόφιμα, τα φάρμακα, τα γεύματα καθώς και οποιοδήποτε άλλο είδος πρώτης ανάγκης παρέχεται μέσω των Κοινωνικών Δομών, τα οποία είναι αναγκαία για τη λειτουργία των Δομών, δε χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα παρά μόνο σε ελάχιστο ποσοστό, αλλά εξασφαλίζονται μέσω της συνεχούς προσπάθειας των εργαζομένων για εύρεση και εξασφάλιση χορηγιών.

Έχουν εξυπηρετηθεί και εξυπηρετούνται από τις Δομές του προγράμματος έως σήμερα πάνω από 118.000 συνάνθρωποί μας σε όλη την επικράτεια, ενώ παρέχεται συνεχής ψυχοκοινωνική υποστήριξη, μέσω του επιστημονικού και άρτια καταρτισμένου προσωπικού που απαρτίζει το δυναμικό των Κοινωνικών Δομών, καθώς και στο εν λόγω πρόγραμμα απασχολούνται περισσότεροι από 800 εργαζόμενοι.

Στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνα και Ωρωπού από τον Ιανουάριο 2013 έως και σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί και εξυπηρετούνται 1650 συνάνθρωποί μας. Ο αριθμός των ωφελουμένων αυξάνεται ολοένα και περισσότερο σε καθημερινή βάση, όπως και οι σημαντικές τους ανάγκες σε τρόφιμα, φάρμακα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, οι οποίες είναι αδύνατον να παρακαμφθούν.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι μετά από την αποτίμηση της δράσης του Προγράμματος Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, η οποία ανατέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην εταιρία «REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με θέμα «Μελέτη αποτίμησης της Δράσης των Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας» (η οποία παραδόθηκε το Νοέμβριο του 2015), συμπεριλαμβανομένων και των Δομών των Δήμων Διονύσου, Μαραθώνα και Ωρωπού, η δράση παρουσιάζει υψηλότατο βαθμό επίτευξης στόχων.

Σε ότι αφορά το βασικό δείκτη αποτελέσματος (5053 Αριθμός ατόμων ΕΚΟ που ωφελούνται από δράσεις κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης) αυτός καλύφθηκε κατά 213%. Η βασική εκροή (5049 Αριθμός ανέργων ΕΚΟ που ωφελούνται από δράσεις ΕΚΤ) καλύφθηκε σε ποσοστό 188%.

Σας εφιστούμε την προσοχή στο ότι η διαχείριση ατόμων που βρίσκονται ή απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό απαιτεί επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν στους λεπτούς και εξειδικευμένους χειρισμούς που χρειάζονται τα άτομα αυτά, καθώς σε πολλές περιπτώσεις συνυπάρχουν ζητήματα όπως χρόνιες καταθλίψεις, ψυχολογικές – ψυχιατρικές διαταραχές κ.α. 

Το υπάρχον προσωπικό έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στο ευαίσθητο κομμάτι της ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και της καταπολέμησης της φτώχειας , έχει καταφέρει να δημιουργήσει δεσμούς και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ωφελούμενους του προγράμματος, γεγονός που οφείλεται στους ειδικευμένους επαγγελματίες που απασχολούνται σε αυτό (Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, κ.α.) και η τυχόν διατάραξη της σχέσης αυτής θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.

Επισημαίνουμε δε, το γεγονός ότι αν και οι εργαζόμενοι των Κοινωνικών Δομών των Δήμων Διονύσου, Μαραθώνα και Ωρωπού παραμένουμε αρκετές φορές απλήρωτοι για μήνες, βρισκόμαστε στις θέσεις εργασίας μας καθημερινά, επιτελώντας κοινωνικό έργο και στεκόμαστε συνεχώς στο πλευρό των συνανθρώπων μας, στηρίζοντας τους έμπρακτα με όλες μας τις δυνάμεις και παρέχοντας τους τις πολύτιμες υπηρεσίες μας.

Δεδομένου των ανωτέρω σας Προτείνουμε: Τη συνέχιση της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας με το υφιστάμενο προσωπικό και μετά τις 30.6.2016.

Η αξιολόγηση των Δομών, καταδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πως η λειτουργία του προγράμματος και η επίτευξη των στόχων του, ήταν αποτέλεσμα της συνεχούς και αδιάλειπτης προσπάθειας των εργαζομένων σε αυτές, των Δήμων και του Φορέα Υλοποίησης για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τα ωφελούμενα άτομα, γεγονός που υπερκεράστηκε από τον επαγγελματισμό, το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και τις εξειδικευμένες γνώσεις του προσωπικού, το οποίο κατάφερε να υλοποιήσει τους δείκτες του έργου σε ποσοστό 200%.

Σε ότι αφορά το βασικό δείκτη αποτελέσματος (5053 Αριθμός ατόμων ΕΚΟ που ωφελούνται από δράσεις κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης) αυτός καλύφθηκε κατά 213%. Η βασική εκροή (5049 Αριθμός ανέργων ΕΚΟ που ωφελούνται από δράσεις ΕΚΤ) καλύφθηκε σε ποσοστό 188%.

Με βάση τα ανωτέρω επισημαίνουμε την αναγκαιότητα παράτασης λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας μετά τις 30.6.2016. Δεδομένου της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που έχει περιέλθει η χώρα μας και την αδήριτη ανάγκη για δομές στήριξης των «Ευπαθών Ομάδων», καθημερινά ολοένα και περισσότεροι συνάνθρωποί μας χρήζουν των ανωτέρω παροχών και αναγκών. Ζητούμε να μας στηρίξετε για ακόμα μία φορά και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να δοθεί παράταση λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών, όπως πράξατε και κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών, έτσι ώστε να μπορεί κάθε συνάνθρωπός μας να επωφεληθεί από την ύπαρξη και λειτουργία των σημαντικών αυτών Δομών καθώς και κανένας εργαζόμενος να μη βρεθεί άνεργος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Εν αναμονή των ενεργειών σας.

Με εκτίμηση,
Οι εργαζόμενοι των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας των Δήμων Διονύσου, Μαραθώνα και Ωρωπού.

(Στοιχεία επικοινωνίας: Ζορμπά Κωνσταντίνα 6937475028 – 213 2030658, Αρνή Μαρία 6981754324 – 213 2030658, email: grafiodiamesolavisis@gmail.com) .