ΒΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΛΙΑΚΕΑ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΣΧΟΛΗ ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ !


ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ" ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ, ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ...Από τη Γραμματέα της Ένωσης Γονέων του Δήμου Βάνα Γεωργίου-Λιακέα, λάβαμε το πιο κάτω μήνυμα και βέβαια ανταποκριθήκαμε...

Καλησπέρα σας,

Αν μπορείτε ενημερώστε γονείς και μαθητές γυμνασίου και α΄λυκείου για μία ακομα επιλογή σταδιοδρομίας χωρίς κανένα οικονομικό κόστος και με προοπτική εργασίας. Η σχολή Συγγρού είναι μία από τις δομές του Υπουργείου Γεωργίας που απευθύνεται δωρεάν σε μαθητές. Το Υπουργείο απειλεί ότι αν δεν υπάρχει ικανοποιητικό αριθμός μαθητών θα τη κλείσει. Νομίζω ότι αν υπήρχε πιο σωστή ενημέρωση μπορεί να την επιλέγαν μαθητές που δε θέλουν να συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Ευχαριστώ.
Βάνα Γεωργίου Λιακέα 

ΕΠΑ.Σ. ΣΥΓΓΡΟΥ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1926
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η ΕΠΑ.Σ. Συγγρού (Αμαρουσίου) αποτελεί σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για πρώτη φορά ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1926 στο κληροδότημα της Ιφιγένειας Συγγρού, χήρα του Ανδρέα Συγγρού, όπου ιδρύθηκε το Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο στο κτήμα Συγγρού στο Μαρούσι Αττικής. Το κτήμα Συγγρού ή δάσος των Αναβρύτων, ένα δενδρόφυτο αγρόκτημα, έκτασης περίπου χιλίων εκατό στρεμμάτων σε τετράγωνο σχήμα, που βρίσκεται μεταξύ των δήμων Αμαρουσίου και Κηφισιάς ανατολικά της οδού Κηφισίας στην Αττική. Στο σχολείο αυτό φοιτούσαν κατά προτεραιότητα γόνοι γαιοκτημόνων οι οποίοι φιλοδοξούσαν να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κηπουρική. Με το Προεδρικό Διάταγμα 317/1991 μετατράπηκε σε Τεχνική Επαγγελματική Σχολή (Τ.Ε.Σ. Συγγρού) με τις ειδικότητες Τεχνιτών Ανθοκηπουρικής και Τεχνιτών Μελισσοκομίας. Ακολούθως με τον Ν. 2640/98 μετατράπηκε σε Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε. Συγγρού) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας και εντάσσεται στον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ». Η λειτουργία της διακόπτεται το 2004. Την τελευταία περίοδο μετατράπηκε σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ.Συγγρού) (Ν. 3475/06) και το 2011 επαναλειτούργησε μόνο με την ειδικότητα Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπαγόμενη στον ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ». Το 2012 μεταφέρεται στον νέο συγχωνευθέντα Οργανισμό ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σχεδιάζεται η επαναλειτουργία της ειδικότητας Μελισσοκομίας.

ΣΚΟΠΟΣ : «Ο σκοπός της Σχολής μέσω ενός σύγχρονου συστήματος εκπαίδευσης με βάση τις αρχές της αειφορίας είναι αφενός να εμβολιάσει την ιδέα της επιχειρηματικότητας σε κάθε είδους μελλοντική γεωργική εκμετάλλευση (ώστε να εξασφαλίσει την ανάπτυξη και την βιωσιμότητά της) και αφετέρου να προετοιμάσει τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των ηλικιών για μια σταθερή επαγγελματική σταδιοδρομία σαν τεχνίτες φυτοτεχνικών επιχειρήσεων - αρχιτεκτονικής τοπίου καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας σε ειδικευμένο προσωπικό.»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η φοίτηση στη Σχολή είναι διετής. Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι θεωρητικά πάνω στην ειδικότητα και εργαστηριακά. Η Σχολή εφαρμόζει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης με σύγχρονες τεχνικές και μηχανήματα που αφορούν τη κατασκευή και συντήρηση κηποτεχνικών έργων. Η εκπαίδευση των μαθητών ολοκληρώνεται στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών με εκμάθηση της χρήσης Η/Υ καθώς και την εξειδίκευση πάνω σε σχεδιαστικά προγράμματα αρχιτεκτονικής τοπίου (π.χ. Autocad). Επιπλέον η πρακτική άσκηση γίνεται στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις - λαχανοκομείο που βρίσκονται μέσα στο χώρο του κτήματος Συγγρού. Με τη συνδρομή του έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής, οι απόφοιτοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας με γνώσεις και ικανότητες ώστε να αναπτύξουν βιώσιμα μια γεωργική επιχείρηση καθώς και με δεξιότητες σε σύγχρονες τεχνικές που αφορούν όλο το φάσμα των κηποτεχνικών εφαρμογών. Tο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα:

 Έτος 1ο
•ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
• ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
• ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έτος 2ο
•ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ
• ΕΜΠΟΡΙΑ (Marketing) ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
• Η/Υ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
• ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗ-ΠΑΡΟΧΕΣ

Η φοίτηση στη σχολή είναι δωρεάν, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν χωρίς κόστος σε επιμορφωτικές ημερίδες καθώς και σε εκπαιδευτικές εκδρομές.

Επιπλέον παρέχεται δελτίο μαθητικού εισιτηρίου και αναβολή στράτευσης για τους νέους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Η εγγραφή στη Σχολή γίνεται χωρίς διαδικασία εξετάσεων και έχουν δικαίωμα:

α. Προαχθέντες στη Β΄ τάξη ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων, (π.χ. Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίων Λυκείων κ.λπ.).
β. Όσοι έχουν προαχθεί στη Β΄ τάξη Α΄ κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου (ΤΕΕ).
γ. Κάτοχοι πτυχίου Α’ και Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ και των ισότιμων σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
δ. Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

Περίοδος εγγραφών: 1 έως 30 Ιουνίου και 1 έως 14 Σεπτεμβρίου, με αίτηση στην έδρα της Σχολής.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Στους απόφοιτους μαθητές και μαθήτριες της Σχολής χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 παρέχοντας τη δυνατότητα να απασχοληθούν στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους θέσεις ή να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΠΑΣ. Συγγρού, Κηφισίας 182, Μαρούσι – 14562, Τηλ & Fax.: 2108012701, email: epasmar@otenet.gr, https://el-gr.facebook.com/Syggrouschool