ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ "SUMMER CAMP"


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση στις Καλοκαιρινές Δράσεις Summer Camp Δήμου Διονύσου 2016 
Ο Δήμος Διονύσου απευθύνει δημόσια πρόσκληση σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στις Καλοκαιρινές Δράσεις Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού Summer Camp Δήμου Διονύσου 2016. Οι ενδιαφερόμενοι, ανάλογα με τον τομέα της εμπειρίας τους, θα απασχοληθούν...
για το χρονικό διάστημα από 16 Ιουνίου έως 9 Σεπτεμβρίου 2016 και θα πρέπει να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα που ακολουθεί μέχρι και την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016, ώρα 15:00.

Απαιτείται να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συναφούς με την ειδικότητα που θα επιλέξουν, εκτός από την ειδικότητα Προσωπικό Καθαριότητας - Επικουρικό Προσωπικό - Γενικών Καθηκόντων.

Οι Αντιδήμαρχοι Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Ηλίας Υφαντής
Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Βασίλειος Κοκμοτός 

Για να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και να δηλώσετε ειδικότητα, πατήστε εδώ