ΠΡΟΣΛΗΨΗ 6 ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ