ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ


ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ...
Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το ΝΠ, στο οποίο θα μεταστεγαστεί Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' του ΝΠ και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας Δήμου Διονύσου» 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 240/18.07.2016 ΑΟΕ προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ και τριάντα έξη λεπτών (64.962,36 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Κ. Σταμάτας».

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.