Ι.ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2016-2017


ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ-ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ...