27η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ


ΑΠΟ ΤΙΣ 8:30 π.μ. ΕΩΣ ΤΙΣ 14:30 μ.μ. ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΤΩΝ Ι.ΝΑΩΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ...
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ...