ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΟΣΟΥ 95.000 ΕΥΡΩ


ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 37.820 ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ...


Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου 

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου" προϋπολογισμού Ενενήντα Πέντε Χιλιάδων ευρώ (95.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την Απόφαση Δημάρχου.


Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο Κλειστό Γυμναστήριο της ΔΚ Αγίου Στεφάνου, Δήμου Διονύσου» προϋπολογισμού 37.820, 00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τη Διακήρυξη.