ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ Α.Σ.Γ.Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΣΚ ΣΤΟ ΤΑΙΠΕΔ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ...