ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ: ΣΤΟ 8,32 % Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ !


ΜΟΛΙΣ 11 ΑΠΟ ΤΑ 79 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ"...ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 Δήμου Διονύσου. 
Τεχνικό Πρόγραμμα ή λίστα έργων-προθέσεων για το “θεαθήναι”;...
 Την Τρίτη 22/11/2016 συζητήθηκε στο Δημoτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου το Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2017.

Κατά τη συζήτηση του θέματος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Φωτάκης, παρουσίασε τις ακόλουθες θέσεις της Δημοτικής Κίνησης «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ»:

Α. Γενικές επισημάνσεις 

Εξ αρχής επισημάνθηκε, ότι το πρόγραμμα αυτό, όπως και πέρυσι, δεν παρέχει τα εχέγγυα εκείνα, που θα επέτρεπαν τη θετική μας ψήφο.

Αναλυτικότερα:

- Τα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Διονύσου κλήθηκαν και πάλι να καταθέσουν προτάσεις επί του Προγράμματος, πλην όμως χωρίς Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου και κατά συνέπεια, χωρίς κατεύθυνση. Ένα επιχειρησιακό σχέδιο, από το οποίο θα προσδιορίζονταν σε 5ετή βάση συγκεκριμένοι στόχοι για έργα υποδομής σε σχέση και με τις υφιστάμενες χρηματοδοτικές δυνατότητες, ώστε να είναι σε θέση να υλοποιηθούν, στη συνέχεια, από τα ετήσια προγράμματα.

- Δεν προηγήθηκε -και φέτος- απολογισμός-αξιολόγηση του προηγούμενου Τεχνικού Προγράμματος, προκειμένου να εντοπισθούν οι όποιες υστερήσεις και λάθη, ώστε να διορθωθούν με το νέο. Στο σημείο αυτό επισημάνθηκαν αδιάσειστα στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από τους Πίνακες της εισήγησης της Δημοτικής Αρχής, που δυστυχώς αποτελούν μια κακή δικαίωση των δυσμενών περσινών προβλέψεων της ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ, όσον αφορά την αναποτελεσματικότητα του προγράμματος και συγκεκριμένα:

• Το περσινό Τεχνικό Πρόγραμμα περιείχε 79 νέα έργα και μελέτες. Από αυτά είναι σε κατεύθυνση υλοποίησης μόνο 11 έργα, τα περισσότερα από τα οποία δεν έχουν καν αρχίσει. 

• Με βάση τις εκτιμήσεις της ίδιας της Δημοτικής Αρχής, η συνολική απορροφητικότητα του Τεχνικού Προγράμματος, δηλαδή των 11 παραπάνω νέων έργων που δρομολογήθηκαν μαζί με τα συνεχιζόμενα από το παρελθόν, είναι πολύ χαμηλή. Όπως προκύπτει από τους πίνακες εσόδων-εξόδων του Γ΄τριμήνου 2016, φθάνει στο πρωτοφανές χαμηλό ποσοστό του 8,32% !!! Αντί, λοιπόν, ο πολύ φτωχός αυτός απολογισμός να κάνει πιο προσεκτική τη Δημοτική Αρχή, δυστυχώς αντιλαμβανόμαστε ότι και φέτος παρουσιάζονται οι ίδιες ακριβώς παθογένειες του περσινού προγράμματος, όπως:

Α) Η ιδιότυπη πλειοδοσία (ο φετινός Πίνακας Ι νέων έργων περιέχει 66 έργα) κι ο πολυκατακερματισμός (135.185€ /ανά νέο έργο, αν αφαιρέσουμε τα αμφίβολης χρηματοδότησης 12 έργα τρίτων Φορέων, ύψους 17.259.637€ ).

Β) Η αμφίβολη αποτελεσματικότητα, καθώς τα προτεινόμενα έργα δε συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση για τη κατάσταση ωριμότητάς τους, δηλαδή αν υπάρχουν η όχι μελέτες, αν θα πρέπει κάποιες να εκπονηθούν από την Υπηρεσία η από εξωτερικούς μελετητές, ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί η απορροφητικότητα με πραγματικά στοιχεία.

Το γεγονός δε αυτό επιτείνεται από το ότι και για φέτος δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές σε χρηματοδοτικά μέτρα των Φορέων, από τους οποίους υποτίθεται ότι θα προκύψουν χρηματοδοτήσεις ύψους 17.259.637€ (Περιφέρεια-νέο ΕΣΠΑ δηλ. ΣΕΣ, ΕΠΕΡΑΑ. Πράσινο Ταμείο, κλπ.).

Γ) Η αοριστία, καθώς 27 έργα αναφέρονται σε παρεμβάσεις, χωρίς συγκεκριμένη χωροθέτηση στις Δημοτικές Ενότητες. Μια αοριστία που υποκρύπτει ένα είδος λευκής επιταγής, αφού επιτρέπει στη Δημοτική Αρχή να προγραμματίζει κατά το δοκούν και ενδεχόμενα και με πελατειακή λογική και δεν επιτρέπει να διαπιστωθεί, αν υπηρετείται ο στόχος της ισόρροπης ανάπτυξης των περιοχών μας, μιας και δεν είναι σαφής η ακριβής χωροθέτηση των έργων ανά περιοχή του Δήμου.

Δ) Η πλασματικότητα των συνολικών μεγεθών, καθώς περιλαμβάνει κι έργα που φέρονται ότι θα εκτελεσθούν από άλλους Φορείς (π.χ. ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ (πρώην ΟΣΚ)), ενώ έπρεπε να περιλαμβάνει μόνον έργα που εκτελεί ο Δήμος. Ειδικά για τα συγκεκριμένα έργα των ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, υπάρχει μεγάλη αμφιβολία αν ο Φορέας αυτός θα μπορέσει τελικά να τα συμπεριλάβει στο πρόγραμμα του 2016, όταν, πέρα από το ζήτημα των πιστώσεων, υπάρχουν και πολεοδομικές εκκρεμότητες (στη περίπτωση αυτή ανήκουν και τα σχετικά έργα της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου).

Β. Ειδικές επισημάνσεις

1. Απουσιάζουν και πάλι από τη λίστα αυτή των προθέσεων, μεγάλες επιλογές για τις περιοχές του Δήμου μας, όπως για παράδειγμα το διαδημοτικό έργο της διαπλάτυνσης της οδού Μαραθώνος-Χελμού-Κρυονερίου, η εκτέλεση του οποίου θα αποσυμφορήσει κυκλοφοριακά τις περιοχές μας και με το δεδομένο ότι όλες οι απαραίτητες μελέτες (ακόμη και η κτηματογράφηση) έχουν ολοκληρωθεί.

2. Έγιναν επισημάνσεις που αναφέρονται στη περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, όπως για:
-Τον πολύ φτωχό απολογισμό του περσινού Τεχνικού Προγράμματος, καθώς κανένα από τα περσινά 5 προτεινόμενα έργα δε δρομολογήθηκε (μεταξύ αυτών η αποπεράτωση του κτιρίου του γηπέδου, η δημιουργία Εντευκτηρίου, το έργο ανάδειξης του Βωμού Διονύσου, προϋπολογισμού 20.000€, έργο που αφορά την Πολιτιστική Ταυτότητα του Δήμου, για το οποίο τονίσθηκε η απαράδεκτη κατάσταση να μεταφέρεται σε κάθε ετήσιο πρόγραμμα επί πολλά έτη χωρίς να εκτελείται, κλπ.).

-Την ουσιαστική απουσία της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου από το Πρόγραμμα, καθώς η γενικευμένη αναφορά σε αντίστοιχα έργα όλων των περιοχών του Δήμου δεν εξασφαλίζει την εκτέλεση τους. Τέτοια έργα είναι η οριοθέτηση και περίφραξη των κοινοχρήστων χώρων, που ορίστηκαν με την υπ’αριθ.3070/2011 απόφαση του Εφετείου Αθηνών για την αποφυγή καταπατήσεων, η ολοκλήρωση του οδικού δικτύου, (απομένουν μικρά τμήματα των οδών Μαγνησίας, Λεωφ.Δημοκρατίας προς Ροδόπολη κλπ.), οι παρεμβάσεις για τον ευπρεπισμό του χώρου του κοιμητηρίου, η αξιοποίηση του υπογείου χώρου του κτιρίου της Δημοτικής Ενότητας, του μοναδικού χώρου, για συνάθροιση κοινού, που υπάρχει στη περιοχή, κλπ.

-Την απουσία ακόμη και έργων που πρόσφατα ψηφίστηκαν ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αυτό της ανακατασκευής του δικτύου ύδρευσης της οδού Δημοκρατίας (δίκτυο περίπου 100 μ., που αστοχεί σχεδόν καθημερινά).

-Την καθυστέρηση της κατασκευής των συνδέσεων στις περιοχές όπου έχει κατασκευασθεί το δίκτυο αποχέτευσης.

Ειδικά όσον αφορά την πορεία του έργου αυτού, οι Δημοτικές Παρατάξεις της μειοψηφίας επέβαλαν ειδική συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου (μέσα από τις ειδικές προβλέψεις του Κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου), λόγω της μη ανταπόκρισης του Δημάρχου.

3.Η δημοτική κίνηση «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ» επανέφερε 4 Πίνακες κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος που είχε καταθέσει από πέρυσι, χωρίς αυτοί να αξιοποιηθούν από τη Δημοτική Αρχή. Υπενθυμίζουμε ότι οι Πίνακες αυτοί είναι ενδεικτικοί του πως θα μπορούσε να είναι η εικόνα ενός πραγματικού ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος, συγκεκριμένου κι άρα υλοποιήσιμου, με την προϋπόθεση να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι και κατεύθυνση.

Συμπερασματικά: Δυστυχώς, ακριβώς όπως και πέρυσι, το Πρόγραμμα αυτό είναι μόνον κατ’ όνομα Τεχνικό. Στην ουσία του αποτελεί μια λίστα προθέσεων μικρής αποτελεσματικότητας.

Το πρόβλημα είναι δομικό και συνίσταται στον τρόπο λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής, μιας λειτουργίας χωρίς σχέδιο και κατεύθυνση, με συγκεντρωτική και καθόλου αποκεντρωτική αντίληψη και χωρίς διάθεση για εξισορρόπηση των ανισοτήτων μεταξύ των περιοχών του Δήμου μας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Δημοτική Κίνηση «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ» καταψήφισε το Τεχνικό Πρόγραμμα 2017, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει, με κάθε μέσο που διαθέτει, στο ν’ αποκτήσει ο Δήμος Διονύσου ένα πραγματικό Τεχνικό Πρόγραμμα, συνεκτικό, σωστά ιεραρχημένο, διαφανές, με το οποίο θα αξιοποιούνται πλήρως οι χρηματοδοτικές δυνατότητες για την ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών μας.

Γραφείο Τύπου «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»