ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ: ΝΕΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ


ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. & ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΑ 
Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες, Δια του παρόντος σας κοινοποιούμε το αποτέλεσμα...
των αρχαιρεσιών του Συλλόγου μας
της 07-10-2016, όσον αφορά στην εκλογή εκπροσώπων στα ανώτερα όργανα καθώς και τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.

Στην ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ το Σύλλογό μας εκπροσωπεί ο κ. Γεωργιάδης Πρόδρομος.

Στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ το Σύλλογό μας εκπροσωπεί ο κ. Ματσούκας Θεόδωρος.

ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ το Σύλλογό μας εκπροσωπεί η κ. Σταθοπούλου Βασιλική.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευάγγελος Λίγκας - Καπλάνης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Ιεσσαί
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μάριος Νινίκας
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτριος Μπιτζής
ΤΑΜΙΑΣ: Νικόλαος Πατρώνας
ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑΣ: Στυλιανή Καραχάλιου
ΜΕΛΟΣ: Κωνσταντίνος Κάκιος

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΝΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ