Δ.Ε.ΔΙΟΝΥΣΟΥ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ


ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ, ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ "ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"...


Ανακοίνωση για συγκέντρωση φαρμάκων 

Η Δημοτική Κοινότητα Διονύσου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Διονύσου και το ΚΑΠΗ Διονύσου, θα συγκεντρώνει εφεξής φάρμακα... με ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη των έξι μηνών, τα οποία θα διατίθενται στους «Γιατρούς του Κόσμου».

Σημείο συγκέντρωσης φαρμάκων: Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Διονύσου, Πλαστήρα 50, Διόνυσος.