ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ "ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ", ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ


ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ο Δήμος Διονύσου στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής, σε συνεργασία με το ιατρικό, εργαστηριακό κέντρο “ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ” Αγ. Στεφάνου...
πραγματοποιεί για τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ΔΩΡΕΑΝ, προληπτικές, ιατρικές εξετάσεις. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Τμήμα Πρόνοιας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου και οι περίπου 500 ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Διονύσου (ενήλικοι & ανήλικοι), μπορούν να συμμετάσχουν και να κάνουν δωρεάν, γενικές αιματολογικές και ουρολογικές εξετάσεις. Οι δικαιούχοι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Κανάρη 3, Άνοιξη). Θα ενημερωθούν για την ημερομηνία των εξετάσεων και θα λάβουν τη βεβαίωση δικαιούχου την οποία θα προσκομίζουν στο εργαστηριακό κέντρο “ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ” για να πραγματοποιήσουν τις ιατρικές εξετάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι-ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας τηλ. 213 213 9815 κα Ζ. Μπινιάρη και Γραφείο Πρόνοιας τηλ. 213 213 9806 κα Σπ. Λαγκαδινού.