Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ Γ.ΖΥΓΟΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


Η "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΥΓΟΥΝΑ, ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ...


"Κύριε Δήμαρχε, είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εξελίξεις στις Σχολικές Επιτροπές, όπου έχουν παρουσιαστεί σωρεία προβλημάτων και όπου κάποιοι συνάδελφοι λειτουργούν «εκδικητικά».

Σας καλούμε να αλλάξετε τακτική γιατί ο αποκλεισμός των παρατάξεων της μειοψηφίας από την λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών θα βρεθεί μπροστά σας. Θα αναζητάτε συναινέσεις και δεν θα τις βρίσκετε.

Αποκλείετε δύο παρατάξεις. Όλα τα προβλήματα των Σχολικών Επιτροπών οφείλονται στη στάση της Διοίκησης σας, η οποία επιδόθηκε σε «αυταρχισμούς»

Μη χρησιμοποιείτε τη συναίνεση a la carte.

Μοναδική χαμένη εδώ είναι η παιδεία"

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ