ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝYΣΟΥ 
"ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016"...


Η Συμβουλευτική & Ψυχολογική Υπηρεσία Δήμου Διονύσου πραγματοποιεί κυρίως συμβουλευτικό έργο σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο στους δημότες.

Κατά τη διάρκεια των οκτώ ετών λειτουργίας της, βασικός στόχος μας παραμένει η προαγωγή της ψυχικής υγείας των δημοτών, τόσο μέσα από δράσεις πρόληψης, όσο και από την ενεργή παρουσία μας σε καταστάσεις διαχείρισης κρίσεων, όπου και εάν αυτό ζητηθεί.

Το κέντρο στελεχώνεται από: 1 Ψυχολόγο 9 εθελοντές (Ψυχολόγους και Ειδικούς στις ανθρωπιστικές Επιστήμες) 2 εθελοντές Διοικητικούς Υπαλλήλους

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ:

- Ατομική Συμβουλευτική
- Οικογενειακή Συμβουλευτική
- Συμβουλευτική Ζεύγους
- Ομάδες ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας
- Παραπομπή ειδικών περιστατικών στους αρμόδιους φορείς
-Διασύνδεση με δημόσια νοσοκομεία, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα
- φορείς ψυχικής υγείας για παραπομπές περιστατικών.
- Εκπαίδευση Γονέων
- Διαχείριση κρίσης στην οικογένεια ή στο σχολείο
- Ομάδα εποπτείας

Κατά την άσκηση της επαγγελματικής πράξης, κλινικής ή σχολικής, οι συμμετέχοντες ψυχολόγοι, σύμβουλοι ψυχικής υγείας και διοικητικοί υπάλληλοι τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Ο ετήσιος απολογισμός του κέντρου εκπεφρασμένος σε ώρες συνεδριών για το 2015-16 είναι 1.909 ώρες. Από αυτές 1089 ώρες πραγματοποιήθηκαν από τον ψυχολόγο του Δήμου και 820 ώρες από τους εθελοντές.

1. Σεμινάρια σε γονείς που αφορούν στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και εφήβων:
- Προσαρμογή στο σχολείο
- Οριοθέτηση
- Αύξηση αυτοεκτίμησης
- Διαχείριση οικογενειακών κρίσεων
- Διαχείριση μαθητικού άγχους
- Ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο
- Τύποι γονεϊκής συμπεριφοράς και πώς επηρεάζουν τα παιδιά κτλ.

2. Σεμινάρια σε Εκπαιδευτικούς (σε Νηπιαγωγεία-Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια)
- Νοσηλεία Γονέα
- Επιθετική συμπεριφορά
- Διαχείριση προσφυγικού ζητήματος
- Ενδοσχολική Βία
- Δειλία - εσωστρέφεια
- Σχολική άρνηση
- Ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών
- Υπερκινητικότητα
- Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή
- Ενδοοικογενειακή βία
- Διαχείριση Κρίσης (Διαζύγιο – Απώλεια – Θάνατος - Πένθος)

3. Συμβουλευτική σε δημότες:
Συνολικά συμβουλεύτηκαν 833 άτομα (621 άτομα από τον ψυχολόγο του Δήμου και 212 από τους εθελοντές).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ
(Σύνολο 28 ομιλίες)
3 Λύκεια
7 Γυμνάσια
6 Δημοτικά
2 Νηπιαγωγεία
10 Παιδικοί Σταθμοί

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής                        
MSc στη Σχολική Ψυχολογία

ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΣΔΑΣ

Αντιδήμαρχος Παιδείας
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ