1ο ΕΠΑΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ "ΖΗΝΩΝ": ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ !


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το 1ο ΕΠΑΛ Διονύσου-«Ζήνων» προτίθεται να λειτουργήσει άμεσα «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας». Σε αυτό μπορούν να φοιτήσουν νέοι και νέες που...
α) είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006 (τίτλος σπουδών επιπέδου 4),
β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και
γ) δεν υπερβαίνουν το 24ο έτος ηλικίας.

Οι ειδικότητες που δύνανται να προσφερθούν στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας της σχολικής περιόδου 2016-17 είναι οι ακόλουθες:

α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,
β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,
γ) Τεχνικός Οχημάτων,
δ) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,
ε) Βοηθός Νοσηλευτή.

Οι σπουδαστές του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» θα συμμετέχουν σε:

Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών.
Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ).

Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για 9 μήνες.

Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Στους μαθητευόμενους που παρακολουθούν το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση που ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€) δηλαδή 17,12€.

Οι μαθητευόμενοι δηλαδή κατά το διάστημα της «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας − Μαθητείας στον εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση, τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος.

Στοιχεία Επικοινωνίας 1ο ΕΠΑ.Λ Διονύσου-«Ζήνων» Λεωφ. Δροσιάς-Σταμάτας 25Α – Δήμος Διονύσου Τ.Κ. 14575 – Σταμάτα Τηλ: 210 6221003 email: mail@1epal-dionys.att.sch.gr Ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/1epaldion/archives/750