Ο "ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ


ΟΠΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ, Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2016...