Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΤΑ 48 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ...