ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων καλεί τους Αντιπροσώπους των Συλλόγων Γονέων που...
είναι μέλη στην Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Διονύσου να παραβρεθούν στην ετήσια Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου στις 6:00 μμ.

Με θέματα:
 Απολογισμός Δράσης
 Εκλογή για:
• Νέο Δ.Σ.
• Εκπρόσωπο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
• Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία Γονέων.

Η παρουσία όλων των αντιπροσώπων που εκλέχτηκαν στις τελευταίες εκλογές είναι αναγκαία για να υπάρχει απαρτία.

Η συνδρομή για κάθε αντιπρόσωπο με απόφαση της Γενική Συνέλευσης είναι 20 ευρώ. Για τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων απαιτείται να προσκομίσετε εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο της Ένωσης.

Το ΔΣ της Ένωσης Γονέων Δήμου Διονύσου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Καλούνται οι Σύλλογοι Γονέων που έχουν γραφεί μέλη στην Ένωση Γονέων Διονύσου να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά για τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων τους μέχρι 13 Μαρτίου για να συμμετέχουν στις ερχόμενες εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. για αντιπροσώπους σε σχολικές επιτροπές και Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία Γονέων Αττικής.

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης αντιπροσώπων όπως προβλέπεται από το καταστατικό της Ένωσης άρθρο 8 παρ4:

• Κατάσταση μελών
• Πρακτικό αρχαιρεσιών(σύμφωνα με το υπόδειγμα που σας έχει σταλεί που φαίνεται ο αριθμός μελών και συνδρομή που έχει πληρώσει το κάθε μέλος).
• Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης
• Βεβαίωση Δ/ντη σχολείου για τον αριθμό των μαθητών της σχολικής μονάδας και της εκπροσώπησης στις αρχαιρεσίες των γονέων του 1/3 των μαθητών ,
• Ονόματα, αριθμό αντιπροσώπων και τηλέφωνα επικοινωνίας.
• Η συνδρομή ορίζεται στα 20 ευρώ για κάθε εκλεγμένο αντιπρόσωπο του συλλόγου.
• Αντίγραφο Ψηφοδελτίου

Όσοι Σύλλογοι δεν έχουν ακόμη ανταποκριθεί στο κάλεσμα της Ένωσης για να γραφούν νέα μέλη μπορούν να γραφούν και παρακαλούμε να επιταχύνουν τις διαδικασίες. (τηλ. Επικοινωνίας 6974857220, 6973698214, 6934846894)

Το ΔΣ της Ένωσης Γονέων Δήμου Διονύσου