37η ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΘΗΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ


37η Δράση Διάθεσης Προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες» 
Ο Δήμος Διονύσου συνεχίζει σταθερά να στηρίζει τους πολίτες που δοκιμάζονται από την κρίση και διοργανώνει την 37η Δράση Διάθεσης Προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες»...
που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 στη Δροσιά  (στην πλατεία Ελ. Κορολή, επί της συμβολής των οδών Τραπεζούντος & Ρόδων) και ώρες 8.00 έως 14.00.

H δράση θα είναι ανοιχτή προς το κοινό, καθώς δεν θα υπάρξουν προπαραγγελίες. Επισημαίνεται ότι :
1. Στα προϊόντα που θα διατεθούν περιλαμβάνονται όλα τα πιστοποιητικά παραγωγής, συσκευασίας και προέλευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για το καθένα.
2. Οι παραγωγοί που έχουν επιλεγεί, αναλαμβάνουν την υποχρέωση την ημέρα της διανομής να αναρτούν σε ευκρινές σημείο τις προσυμφωνημένες τιμές των προϊόντων τους και να δίνουν αποδείξεις.
3. Μέρος από τα προϊόντα των παραγωγών θα διατεθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείου Δήμου Διονύσου κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου.

Για σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Δήμο Διονύσου τηλ. 213 20 30 600.