ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5/3 ΣΤΙΣ 11:30 π.μ.


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»...


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις ..05.03.2017.., ημέρα ..Κυριακή.. και ώρα 11:30. π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο πλειοψηφών Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού
Μπάσης Αναστάσιος