ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ: ΝΟΜΙΜΟ ΤΟ Δ.Σ. ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Το Ειρηνοδικείο δικαίωσε τον "Αγροτικό Συνεταιρισμό Σταμάτας 
Πανηγυρική ήταν η δικαίωση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σταμάτας από το Ειρηνοδικείο Μαραθώνα, μια που με την απόφαση 104/2017 απορρίπτεται στο σύνολό της ως αβάσιμη η αίτηση 6 πολιτών, που θεώρησαν άκυρη τη σύγκληση...
της Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού πέρυσι τον Απρίλιο, ενώ αμφισβητούσαν την ιδιότητα του Συνεταιριστή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δικαστήριο δέχθηκε πως η Γενική Συνέλευση νόμιμα συγκλήθηκε από νόμιμα εκλεγμένη Διοίκηση και νόμιμα πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2016.

Δέχθηκε επιπλέον πως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου νόμιμα φέρουν την ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού.

Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει απολύτως τους μέχρι σήμερα χειρισμούς του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα συνεχίσει να παλεύει για την πρόοδο του Συνεταιρισμού και των μελών του, καθώς και για τη δημιουργία προοπτικών διεξόδου από την κρίση.

Εκκρεμεί βέβαια η αίτηση τριτανακοπής που ο Δήμος έχει υποβάλει από την πλευρά του για τη νομιμότητα των ενεργειών του Συνεταιρισμού. Η εν λόγω αίτηση επρόκειτο να συζητηθεί στις 2 Φεβρουαρίου αλλά ο Δήμος ζήτησε και πήρε αναβολή. Είμαστε βέβαιοι πως και σ’ αυτή την περίπτωση ο Συνεταιρισμός θα δικαιωθεί.

Σταμάτα 28.3.2017

Το ΔΣ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σταμάτας