ΓΟΝΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: "ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ" !


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝ, ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ...
Σύλλογος Γονέων Σύλλογος Γονέων Γυμνασίου Διονύσου - goneisgymndionysou@gmail.com
Σύλλογος Γονέων Λυκείου Διονύσου g.geldion@gmail.com

Διόνυσος, 30 Μαρτίου 2017

Προς:
• Δήμαρχο Διονύσου κ. Δ. Ζαμάνη
• Δημοτική Αρχή του Δήμου Διονύσου
• Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
• Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Διονύσου

Κοινοποίηση:
• Διευθυντές Σχολείων Δημοτικής Ενότητας Διονύσου
• Γονείς Γυμνασίου και Λυκείου Διονύσου
• ΔΣ Συλλόγων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Ενότητας Διονύσου
• Ένωση Γονέων Δήμου Διονύσου
• Τοπικό Τύπο

Ανακοίνωση 

Το Γυμνάσιο και το Λύκειο Διονύσου βρίσκονται σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το κλειστό σχολικό γυμναστήριο, το οποίο κατασκευάστηκε από τον ΟΣΚ στον χώρο των 11 στρεμμάτων όπου προορίζεται να κτιστεί το νέο 12θέσιο κτίριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο καθυστερεί αδικαιολόγητα αν και ο φάκελος βρίσκεται εδώ και χρόνια στις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (πρώην ΟΣΚ).

Διαχρονικά όλοι οι σύλλογοι γονέων του Γυμνασίου και του Λυκείου Διονύσου έχουν αναδείξει την κατασκευή του Νέου Σχολικού Κτιρίου και του κλειστού γυμναστηρίου σαν έργο πρώτης προτεραιότητας.

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του κλειστού σχολικού γυμναστηρίου ήταν μια ουσιαστική πρώτη θετική εξέλιξη που όμως δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον αρχικό και κύριο προορισμό του, διότι η απόσταση από το σχολικό κτίριο που συστεγάζονται τα 2 σχολεία αποτελεί αρνητικό παράγοντα.

Το οίκημα παρελήφθη από τη σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά από άρνηση της προηγούμενης διεύθυνσης του Λυκείου Διονύσου να το παραλάβει, διότι δεν ήταν δυνατή η ουσιαστική του φύλαξη τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Ανεξάρτητα όμως από τον αποτρεπτικό παράγοντα της απόστασης και την μη παραλαβή του από το Λύκειο Διονύσου αλλά από την Σχολική Επιτροπή, ο χώρος εξακολουθεί να είναι σχολικός και όποτε επιθυμεί ένα σχολείο έχει δικαίωμα να τον χρησιμοποιεί, λαμβάνοντας πάντα όλους τους κανόνες ασφαλούς μετακίνησης.

Τα ΔΣ των συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου και του Λυκείου Διονύσου στηρίζουν το αίτημα την Διευθύντριας και της Υποδιευθύντριας και Καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής του Γυμνασίου Διονύσου για την παραχώρηση του χώρου τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, προκειμένου να πραγματοποιούνται προπονήσεις και αγώνες στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ,καθώς και την πραγματοποίηση σχολικών εκδηλώσεων.

Καλούμε κάθε υπεύθυνο (Δημοτική Αρχή, Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, τεχνική υπηρεσία) να διευθετήσει άμεσα την όποια εκκρεμότητα υπάρχει ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ο χώρος από όλα τα σχολεία της δημοτικής κοινότητας Διονύσου.

Τα ΔΣ Συλλόγων 

Γονέων Γυμνασίου Διονύσου 
Γονέων Λυκείου Διονύσου