ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ: ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΑΛΛΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ...


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΙΟΝΥΣΟΥ...
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Η Σχολική Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Λυκείου Διονύσου, μετά την άρνηση της τότε Δ/νσης του σχολείου να παραλάβει την χρήση της λόγω της απόστασης από την έδρα του σχολείου, παρελήφθη για χρήση από την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου και τον Αντιδήμαρχο Τ.Υ. με την ιδιότητα του α/α Δημάρχου...
Η παράδοση χρήσης έγινε στις 27/3/2015 από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Κατασκευών Έργων Εκπαίδευσης και Λοιπών Υποδομών. Κατασκευάστηκε από τις Κτιριακές Υποδομές (Ο.Σ.Κ.) για το Λύκειο και φυσικά προορίζεται για σχολική χρήση.

Για όσον αφορά τη χρήση από το Λύκειο είναι αυτονόητο πως τη δικαιούται χωρίς καμιά ενέργεια από την πλευρά του Δήμου.

Για την χρήση από το Γυμνάσιο Διονύσου ή άλλο σχολείο απαιτείται η διαδικασία παραχώρησης που προβλέπεται.

Σε κάθε περίπτωση, λόγω της απόστασης από τον χώρο των Σχολικών Μονάδων, και των προβλημάτων (μετακίνηση πεζή ή με μεταφορικό μέσο, ασφάλεια μαθητών κ.λ.π.) για χρήση με την μορφή διδακτικών επισκέψεων ή για την πραγματοποίηση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής τηρείται πάντα η νομοθεσία που προβλέπεται από το άρθρο 1 της 13324 / Γ2 / 7-2-2006 / ΥΠΕΠΟ-ΦΕΚ 206 Β' ή τις σχετικές εγκυκλίους.

Η απαιτούμενη διαδικασία αφορά τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες και δεν εμπλέκεται ο Δήμος.

Από την παραλαβή χρήσης και μέχρι τη λήξη της θητείας μου (28/2/2017) ως Αντιδήμαρχος, ουδέποτε ζητήθηκε ο εν λόγω σχολικός χώρος από σχολεία της Δ.Ε. Διονύσου.

Σχολείο της Δ.Ε. Κρυονερίου, προ περίπου έτους, ζήτησε του παραχωρήθηκε και χρησιμοποίησε το χώρο για εκδήλωση φιλοξενίας και ψυχαγωγίας προσφυγόπουλων.

Ο χώρος ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ και η φυσική του χρήση είναι για τους μαθητές, αναλαμβάνοντας ο κάθε φορέας τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.

Η δε χρήση του χώρου από αθλητικούς φορείς του Δήμου γίνεται μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων.

Βασίλης Κοκμοτός
πρ.αντιδήμαρχος παιδείας
& κοινωνικής αλληλεγγύης
Δήμου Διονύσου