ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ...


Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΟΡΡΙΑ.ΝΕΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/5 ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ...
Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΟΡΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Γενικά

Η Δημοτική μας Παράταξη «Συμμαχία για τον Πολίτη» από τις αρχές του 2012 ανέπτυξε, επεξεργάστηκε, ανάλυσε και υιοθέτησε μια συγκεκριμένη πολιτική για τα τεκταινόμενα στο Δήμο Διονύσου, την ακολουθούμενη πολιτική από τις Διοικήσεις του, ανέπτυξε δε διαδικασίες και τρόπους συνεργασίας με τις άλλες Παρατάξεις/Κινήσεις.

Ειδικότερα:

· Περιέγραψε με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο τα αίτια της αποτυχίας των Διοικήσεων του Δήμου Διονύσου, όπως:

o Ευκαιριακή συγκόλληση ετερόκλητων δυνάμεων,
o Ανυπαρξία οποιασδήποτε προγραμματικής συμφωνίας,
o Διαμοιρασμός αξιωμάτων εκεί και ως έτυχε,
o Απουσία στιβαρής διοίκησης,
o Παντελής απουσία κουλτούρας για συνεργασίες,
o Αλλά κυρίως έλλειψη εμπειρίας για να διοικηθεί ένας μεγάλος Δήμος, μέσα από το μεγάλο μεταρρυθμιστικό εγχείρημα του «Καλλικράτη».

· Υιοθέτησε, μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μελών και Φίλων της, συγκεκριμένη πολιτική για Συνεργασίες βασισμένη και θέσεις.

· Απέρριψε συζητήσεις με πρόσωπα που βαρύνονται με αντιδημοκρατικές συμπεριφορές και δεν αποδέχθηκε την αποτυχημένη και καταδικασμένη πολιτική «ότι βρίσκουμε μπροστά μας είναι ευπρόσδεκτο» αρκεί να κερδίσουμε τις εκλογές.

· Ανέπτυξε μια πολυδιάστατη πολιτική, κινούμενη προς την κατεύθυνση των προτάσεων για την επίλυση των προβλημάτων της κοινωνίας και όχι της στείρας αντιπαράθεσης του «ΟΧΙ» σε όλα ή πολιτικής που θα είχε καθαρά αμυντικό χαρακτήρα απόκρουσης της ασκούμενης από τις Διοικήσεις του Δήμου πολιτικής.

· Προέβλεψε, την ανάγκη για συνεργασία των Δημοτικών Παρατάξεων σε πολιτικό – αυτοδιοικητικό επίπεδο, σε επίπεδο συνεργασιών, (διαπαραταξιακή επιτροπή, Δημοτικά Συμβούλια και Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων) και επεξεργάστηκε θέματα και προβλήματα που αφορούσαν τις πόλεις του Δήμου Διονύσου, την Κοινωνία και τους Δημότες.

2. Η φιλοσοφία μας για τις Δημοτικές συνεργασίες

Έχουμε υιοθετήσει την άποψη ότι τα πολιτικά Κόμματα δεν μπορούν πλέον να χειραγωγήσουν την κοινωνία και τους Πολίτες και να επιβάλλουν, με τους δικούς τους τρόπους, τους κομματικούς «εκλεκτούς» στους Ο.Τ.Α. Η μη πολιτική χειραφέτηση των τοπικών πολιτικών δυνάμεων αποτελεί βασικό εχέγγυο μιας ακηδεμόνευτης και ελεύθερης Αυτοδιοίκησης μακριά από τα μορφώματα του παρελθόντος. Σε επανειλημμένες συνεδριάσεις των Οργάνων της Δημοτικής μας Παράταξης καθορίστηκαν οι στόχοι και επιδιώξεις μας για συνεργασιακές διαδικασίες που περιληπτικά περιγράφονται παρακάτω:

· Συνεργασίες και Συμμετοχή σε Παρατάξεις/Κινήσεις με καθαρά αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά, που θα στελεχώνονται από αξιόλογους ανθρώπους, θα είναι ανεξάρτητες από συμφέροντα και ακηδεμόνευτες από κομματικές επιρροές και παρεμβάσεις.

· Συμφωνία πάνω σε ένα βασικό πλαίσιο αρχών, μέσα από το οποίο θα ικανοποιούνται τα κύρια προβλήματα και θέματα που απασχολούν τους Δημότες και την κοινωνία γενικότερα.

· Κατανόηση της ανάγκης αναμόρφωσης της σημερινής λειτουργίας του Δήμου με ενίσχυση των θεσμών κοινωνικής συμμετοχής, με εκχώρηση αρμοδιοτήτων στις Δ.Ε. και δημοκρατική λειτουργία των Οργάνων του.

· Εγγύηση επιτυχίας του όλου εγχειρήματος αποτελεί, η επιλογής του κατάλληλου υποψηφίου Δημάρχου που θα μπορεί να υλοποιήσει όλα τα προαναφερόμενα και κυρίως θα μπορεί να συνεργάζεται και να υλοποιεί τις συμφωνημένες πολιτικές.

3. Ο ρόλος και η λειτουργία της "Συμμαχίας για τον Πολίτη"

Η «Συμμαχία για τον Πολίτη», μετά τη μη ευόδωση των επανειλημμένων προσπαθειών της για συνεργασίες αναγνωρίζοντας και τις δικές της ευθύνες και λάθη, έχει υποχρέωση να συμβάλλει, για ακόμη μια φορά, στο να μπορέσουν να εκφρασθούν, με το καλύτερο δυνατό τρόπο, οι δημιουργικές δυνάμεις του τόπου μας, με βάση τις αυτοδιοικητικές αρχές, αξίες και στόχους που προσιδιάζουν με τους δικούς της και να αποτρέψει κινδύνους που προέρχονται από πρακτικές που έχουν ακολουθήσει μέχρι σήμερα οι άλλες Δημοτικές Παρατάξεις/Κινήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας.

 Έχει γίνει αποδεκτό από τους περισσότερους, ότι η Δημοτική μας Παράταξη, διαθέτει στελέχη με σπάνια και πλούσια εμπειρία αλλά και τεχνογνωσία στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα στοιχεία αυτά είναι πολύ χρήσιμα για το τόπο και την κοινωνία μας. Τα στελέχη μας, παραμερίζοντας θεμιτές τους φιλοδοξίες, έθεσαν σαν μοναδικό γνώμονα των ενεργειών τους, την υλοποίηση της πολιτικής τους υποχρέωσης δηλαδή τη δημιουργία, ενός κατάλληλου περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα νέο αυτοδιοικητικό σχήμα.

Είναι επίσης γνωστό ότι η «Συμμαχία» λειτουργεί με προτυπωμένες διαδικασίες, όλες της οι ενέργειες και αποφάσεις των Οργάνων της κρίνονται από τον ανεξάρτητο Εσωτερικό Έλεγχο και οι συνεδριάσεις της είναι δημόσιες και ανοικτές στους πολίτες.

Στις τελευταίες συνεδριάσεις το διευρυμένο Συμβούλιο Διοίκησης υιοθέτησε ομόφωνα τις σχετικές εισηγήσεις της Συντονιστικής Γραμματείας, ήτοι:

· Ανέλυσε με καθαρά πολιτικό σκεπτικό τη βασική παθογένεια που επικρατεί σήμερα στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και την κρίση που βιώνει σήμερα το Δήμος μας από τη Διοίκηση του κυρίου Ζαμάνη και πρότεινε λύσεις για να αντιμετωπιστεί οριστικά αυτή η κατάσταση.

· Αξιολόγησε τη μέχρι σήμερα λειτουργία της Διαπαραταξιακής Επιτροπής, (βασικό κύτταρο συνεργασιών με πρακτική σημασία) κατέγραψε τα συμπεράσματα της λειτουργίας αυτής, επανέλαβε το βασικό μας πολιτικό πλαίσια για συνεργασίες, που παρουσιάζεται στην παραπάνω παράγραφο 2 και τέλος πρότεινε ουσιαστικούς τρόπους για την εύρυθμη λειτουργία της.

· Προσέγγισε με ουσιαστικό, πολιτικό και αυτοδιοικητικό τρόπο τις προτάσεις της Επιτροπής του ΥΠΕΣ για την αναμόρφωση του νόμου «Καλλικράτη» επισημαίνοντας ότι ασφαλείς αναλύσεις δεν μπορούν να γίνουν αφού δεν έχει κατατεθεί στα αρμόδια όργανα το προσχέδιο νόμου που τελικά θα συζητηθεί στη Βουλή των Ελλήνων.

4. Οι κύριες Αλλαγές που προτείνονται για το νόμο «Καλλικράτη»

Με την επιφύλαξη της τελευταίας παραπάνω παραγράφου, είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε ακόμη και σήμερα τα σημεία εκείνα που αφορούν τα όργανα αλλά και το προτεινόμενο εκλογικό σύστημα (απλή αναλογική ή συνδυασμός για την κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου, οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Κοινοτήτων, εκχώρηση αρμοδιοτήτων, κλπ) και να αναλύσουμε, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό από τις μέχρι σήμερα υπάρχουσες πληροφορίες, το κεφάλαιο που αναφέρεται στην «Κυβερνησιμότητα τω Ο.Τ.Α. και την επαπειλούμενη πλήρη ακυβερνησία των Δήμων.

Από τις προτεινόμενες αλλαγές αλλά και τα συμφραζόμενα των σχετικών παραγράφων, είναι φανερό πλέον, ότι η «ανάγκη για συνεργασίες» καθίσταται επιτακτική και ίσως μονόδρομος. Εκείνο που πρέπει πολιτικά να προσεγγίσουμε είναι ο σωστός χρόνος (timing) των ενεργειών μας.

5. Πρόταση για συζήτηση

Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης στις 20/02/2017, επικεφαλής της ομάδας συνεργασιών είναι ο κύριος Σαρρής Αντώνης ενώ υπεύθυνη για τη Λειτουργία του Δήμου και της Πολιτικής Λειτουργίας της Δημοτικής Παράταξης η κυρία Σοφούλη Ευαγγελία. 

Μετά από αυτά προτείνεται:

· Με ευθύνη των ανωτέρω υπευθύνων και το συντονισμό του Γενικού Διευθυντή της Δημοτικής μας Παράταξης κυρίου Κυριακόπουλου Θανάση, η άμεση στελέχωση της Ομάδας Συνεργασιών και η ανακοίνωση της σύνθεσής της στη Συντονιστική Γραμματεία για έγκριση και επικύρωση.

· Η έναρξη συζητήσεων στα όργανα της Παράταξης για το εν λόγω θέμα.

· Ο καθορισμός χρονικού προγραμματισμού (διάγραμμα Gantt) μέσα στον οποίο θα πρέπει να έχουμε καταλήξει χρονικά:

o Σε συγκεκριμένες προτάσεις στελέχωσης της ομάδας για συνεργασίες και εισαγωγή της για έγκριση στη Συντονιστική Γραμματεία.
o Στη σύνταξη σχετικής πολιτικής απόφασης και συζήτηση στο Συμβούλιο Διοίκησης. Λήψη απόφασης.
o Στις Διαδικασίες Συνεργασιών. Συζητήσεις με άλλες Παρατάξεις και Κινήσεις.
o Στην επεξεργασία προτάσεων από τη Συντονιστική Γραμματεία. Σύνταξη εισήγησης.
o Στη σύγκλιση του Συμβουλίου Διοίκησης που θα πρέπει να εγκρίνει την σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Γραμματείας. Λήψη απόφασης.
o Κοινοποίηση απόφασης στην τοπική μας κοινωνία.

Την παρούσα εισήγηση συνοδεύει ενδεικτικός χρονικός προγραμματισμός (διάγραμμα Gantt) των ενεργειών.

Παρακαλώ για συζήτηση της παραπάνω εισήγησης στη Συντονιστική Γραμματεία για παρατηρήσεις, αλλαγές και τέλος οριστικοποίησή της.

Παναγιώτης Βορριάς
Πρόεδρος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Δευτέρα 15/5/2017 και ώρα 7 μμ στην Άνοιξη θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη της Συντονιστικής Γραμματείας της Δημοτικής μας Παράταξης.

Τα θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1. Ενημέρωση πάνω στα τρέχοντα θέματα
2. Σύσταση & Λειτουργία Ομάδων Τοπικών Προβλημάτων (απόφαση Σ.Γ. της 8ης/05/2017)
3. Συζήτηση πάνω σε θέματα συνεργασιακών διαδικασιών (απόφαση Σ.Γ. της 8ης/05/2017)
4. Προγραμματισμός

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με την πάγια πολιτική μας θέση, οι συνεδριάσεις όλων των οργάνων της Δημοτικής Παράταξης «Συμμαχία για τον Πολίτη «είναι ανοικτές και μπορούν να τις παρακολουθήσουν όσοι το επιθυμούν.

Γραφείο Τύπου 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ "ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ" (ΔΕΥΤΕΡΑΣ 08 ΜΑΙΟΥ 2017)