ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ: ΝΟΜΙΜΗ Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εγκρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Μαραθώνα με την πράξη 9/2017 η τροποποίηση του Καταστατικού του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σταμάτας, μετά από τη σχετική αίτηση που καταθέσαμε τον περασμένο Μάρτιο...


Στην απόφαση του Ειρηνοδικείου αναγνωρίζεται ρητά και πέρα από κάθε αμφιβολία πως η Γενική μας Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου, “συνήλθε με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία” για την τροποποίηση του Καταστατικού, δικαιώνοντας πανηγυρικά τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Προεδρείου του Συνεταιρισμού.

Η απόφαση αυτή έρχεται λίγο καιρό μετά την εκδίκαση της αίτησης 6 πολιτών, που θεώρησαν άκυρη τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού πέρυσι τον Απρίλιο, ενώ αμφισβητούσαν την ιδιότητα του Συνεταιριστή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Θυμίζουμε πως και σε εκείνη την περίπτωση το Δικαστήριο με την πρόσφατη απόφασή του (104/2017) δέχθηκε πως η Γενική Συνέλευση νόμιμα συγκλήθηκε από νόμιμα εκλεγμένη Διοίκηση και νόμιμα πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2016. Δέχθηκε επιπλέον πως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου νόμιμα φέρουν την ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού.

Παράλληλα, αναβλήθηκε για τις 15 Ιουνίου η εκδίκαση της ένστασης που τρία από τα μέλη μας είχαν υποβάλει κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Ιανουαρίου για την τροποποίηση του καταστατικού και την εκλογή εποπτικού συμβουλίου.

Το ΔΣ του Αγροτικού Αμπελουργικού Ελαιοκομικού Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Σταμάτας