ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/6 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ


ΘΕΜΑ
«Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου»...

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις ..18.06.2017.., ημέρα ..Κυριακή.. και ώρα 13.00. π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου .

Ο πλειοψηφών Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού
Μπάσης Αναστάσιος