ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: "ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΜΙΓΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ"


Ενημέρωση για τους δασικούς χάρτες 
Βάσει του Ν.4389/2016 η ανάρτηση των δασικών χαρτών για όλη την Ελλάδα θα γίνει αφού εξαιρεθούν τα περιγράμματα των οικισμών καθώς και οι οικιστικές πυκνώσεις, που θα αποστείλουν οι Δήμοι...


Οι προτάσεις των Δήμων βάσει του ανωτέρω Νόμου δεν επιτρέπεται να αγνοηθούν κατά την ανάρτηση.

Ο Δήμος Διονύσου εμπροθέσμως, από τον Δεκέμβριο του 2016, έχει αποστείλει για όλους τους οικισμούς του πορτοκαλί περιγράμματα (χαρακτηρίζοντάς τους αμιγώς οικιστικές περιοχές) βάσει της αριθμ. 221/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και σ' αυτή την θέση του θα εμμείνει και θα την υπερασπιστεί με κάθε πρόσφορο τρόπο.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ