ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΡΡΙΑΣ: ΚΑΤΩ ΑΠΟ 25% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ !


ΦΟΒΟΙ ΤΗΣ "ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ" ΟΤΙ Η ΑΝΑΔΟΧΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΤΟΞΟΤΗΣ" ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ. ΕΠΙΣΗΣ, ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΕΦΡΑΖΕΤΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΩΡΙΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ..


ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

                  ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: 05/07/2017

Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή αλλά και προβληματισμό την πορεία εξέλιξης της αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήμο μας τόσο σε επίπεδο κατασκευής όσο και σε αυτό της σύνδεσης ιδιοκτησιών με το δίκτυο όπου αυτό έχει ήδη κατασκευαστεί.

Από την ουσιαστική και ενεργό συμμετοχή της Δημοτικής μας Παράταξης στη Διαπαραταξιακή Δημοτική Επιτροπή αλλά και τις αναλύσεις των πληροφοριών που προέρχονται από συνδημότες μας, διαπιστώνουμε τα παρακάτω:

Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1.      Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στο εκτελούμενο έργο αποχέτευσης (εργολαβία Τοξότη). Συμπληρώνονται τρία χρόνια από την έρναρξη του και το ποσοστό ολοκλήρωσης του είναι κάτω από το 25%.
2.      Εκφράζονται φόβοι, για να μην πούμε ότι υπάρχει πλέον η βεβαιότητα, ότι το έργο, είναι αδύνατον να ολοκληρωθεί. Απομένει να δούμε τα αποτελέσματα που θα υπάρξουν από τις πρόσφατες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, να προβεί σε ειδική πρόσκληση προς τον ανάδοχο, για συγκεκριμένα μέτωπα εργασιών που πρέπει να αναπτύξει σε ορισμένο χρονικό διάστημα.
3.      Είναι αρνητικό γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ούτε μία σύνδεση στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα του δικτύου (περίπου 24 χιλ), ώστε αυτό να αξιοποιηθεί υπέρ του περιβάλλοντος.
4.      Είναι θετικό γεγονός ότι προχωρεί η δημοπράτηση του πρωτεύοντος δικτύου (αποδέκτες) της ΕΥΔΑΠ, αφού χωρίς αυτό το παραπάνω εκτελούμενο έργο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Β. ΠΡΟΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Είναι κατ αρχήν ικανοποιητικό γεγονός ότι διαφαίνεται προοπτική ένταξης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΠΕΡΑΑ και άλλων έργων, περιοχών του Δήμου μας, που διαθέτουν ωριμότητα (μελέτες, αδειοδοτήσεις κλπ.), όπως περιοχών της Άνοιξης, του υπολοίπου Δροσιάς, των περιοχών Πευκοφύτου και Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Στέφανο καθώς και Ραπεντώσας Διονύσου. Θα παρακολουθήσουμε επισταμένα, την ολοκλήρωση των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής.

Γ. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1.      Παρατηρείται μια ολιγωρία, κατά την πλέον απαλή διατύπωση, της Δημοτικής Αρχής να εφαρμόσει τους νόμους (Νόμος 1068/19/23.8.80 (ΦΕΚ 190 Α΄), Π.Δ. 6/17.1.1986 (ΦΕΚ 3), Απόφαση Δ16γ/010/178/Γ/6.5.2009 (ΦΕΚ Β 846) με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δικτύου Αποχέτευσης) για τις ιδιοκτησίες που ήδη έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.
2.      Δεν γνωρίζουμε αν έχουν οργανωθεί συστηματικά τα προαπαιτούμενα για τη σύνταξη επιστολής στους ενδιαφερόμενους όπως για παράδειγμα: Καταγραφές ιδιοκτησιών, Έλεγχος στοιχείων από το αρχείο ΤΑΠ, Κοινοποίηση στους ιδιοκτήτες των στοιχείων για την υποβολή αντιρρήσεων, Οριστικοποίηση των στοιχείων των ιδιοκτητών, Υπολογισμό τιμής μονάδας που αντιστοιχεί στην κατασκευή του αγωγού και των διακλαδώσεων κάθε ιδιοκτησίας, Υπολογισμός δαπάνης ανά ιδιοκτησία κλπ.
3.      Για τον υπολογισμό της σχέσης κατανάλωση ύδρευσης (λογαριασμοί) προς το δικαίωμα χρήσης υπονόμων θα πρέπει να γίνει ένας ουσιαστικός και ειλικρινής διάλογος μεταξύ ΕΥΔΑΠ και Δήμου Διονύσου και να μην ισχύσει ο σημερινός υπολογισμός 0,75% ή 0,55% (κατά περίπτωση) Χ της τιμής νερού. 
Σε περίπτωση που από της συζητήσεις προκύψει θέμα θεσμικής αδυναμίας, ο Δήμος Διονύσου μαζί με άλλες περιοχές με παρόμοιο πρόβλημα (δυσανάλογα, μεγάλες καταναλώσεις νερού για συντήρηση κήπων, που προφανώς δεν παράγουν λήμματα), πρέπει να επιδιώξει σχετική νομοθετική ρύθμιση.
4.      Για τις Δημοτικές Κοινότητες που κατασκεύασαν εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λαμβάνοντας δάνειο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μη χρεωθούν οι Δημότες με το μέρος του Δανείου που τους αντιστοιχεί και έτσι να αποκατασταθεί ισονομία μεταξύ όλων των Δημοτών του Δήμου μας.

Μετά από αυτά, ευελπιστούμε ότι ο Δήμος:

·         Αυτή τη φορά, θα υποχρεώσει, με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, τον Ανάδοχο του εκτελούμενου έργου Αποχέτευσης, να υλοποιήσει τα συμφωνηθέντα και να παραδώσει το έργο το συντομότερο δυνατό.
·         Θα εργασθεί μεθοδικά για την ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης των ώριμων αποχετευτικών έργων και άλλων περιοχών.
·         Θα αξιοποιήσει τα κατασκευασθέντα και κατασκευαζόμενα έργα αποχέτευσης με την πραγματοποίηση των απαραίτητων συνδέσεων των ιδιοκτησιών σε αυτό. και θα ενσκήψει με κοινωνικό και ουσιαστικό τρόπο στα προβλήματα των συνδέσεων αυτών.

Είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις.


Για τη Συμμαχία για τον Πολίτη


Παναγιώτης Βορριάς


Πρόεδρος