ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου»...
του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου... που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την εικοστή ενάτη (29α) του μηνός Αυγούστου 2017, ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30 .. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: «Συζήτηση επί αιτήματος κατοίκων σχετικά με το φυσικό αέριο». (αρ.πρωτ. 23000/1-8-2017).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: «Τροποποίηση κατηγοριών Τελών Καθαριότητας & με ισχύ από 01/01/2018 και εφ’ εξής».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2017». ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) για την προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα Δήμου Διονύσου».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Διονύσου στις εκστρατείες ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2017–2018 με τον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση αναγκαιότητας για τη Γιορτή Έναρξης Περιόδου 2017 – 2018 του ΚΑΠΗ Διονύσου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΟΜ 

ΘΕΜΑ 7ο: ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ζώτου Βασιλική

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου 3. Γραφείο Πληροφορικής με την Υποχρέωση ανάρτησης στην Ιστοσελίδα του Δήμου. 4. Διευθύνσεις και Τμήματα του Δήμου. 5. Πίνακα Ανακοινώσεων Δήμου.

Σημειώσεις:

Για περισσότερες πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και συνοδευτικών στα θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.
Το 7ο θέμα, λόγω των διακοπών των υπηρεσιακών παραγόντων της Αποκεντρωμένης θα σας αποσταλεί την Δευτέρα28/8/17.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 2. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩTHΣ. 3. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 6. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 7. ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 8. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 9. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ. 10. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 3 11. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 12. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 13. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 14. ΝΤΟΥΝΤΑ –ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ). 15. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 16. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 17. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 18. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 19. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 21. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 22. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 23. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 24. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 25. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 26. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 27. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 28. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 29. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 30. ΑΥΓΕΡΗ –ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 31. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 32. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 33. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 34. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 35. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 36. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ- ΣΟΦΙΑ. 37. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 38. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 39. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 40. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ *ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ . *ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.