ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ


ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΓΙΑ ΟΓΔΟΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ.ΕΓΓΡΑΦΕΣ 1-20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ...