Δ.Α.ΔΙΟΝ.: ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ, ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου (Δ.Α.ΔΙΟΝ), πιστεύει ότι απαιτείται, να ξεκινήσει άμεσα καμπάνια ενημέρωσης των κατοίκων του δήμου Διονύσου...
για το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων.

Να τονισθεί η ανάγκη προτεραιότητας στην πρόληψη και την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή.

Να ενταχθούν στην δράση ανακύκλωσης μεγάλες ομάδες πληθυσμού, όπως τα σχολεία(κάθε σχολείο και «κέντρο ανακύκλωσης»), τα στρατόπεδα, οι εξωραϊστικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, οι αθλητικοί σύλλογοι, τα ΚΑΠΗ, οι βιοτεχνίες και τα εργοστάσια.

Να τυπωθεί ενημερωτικό υλικό, που θα μοιραστεί στα σχολεία, οικίες, καταστήματα κλπ.

Να ενταχθούν τα σχολεία σε προγράμματα περιβαλλοντικής δράσης, όπως αυτό της Περιφέρειας Αττικής «Έλα στον κύκλο μας» κ.α.

Να λειτουργήσουν το συντομότερο δυνατό, τα Πράσινα Σημεία (Π.Σ.), που προβλέπονται από το Τοπικό σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου, στηρίζοντας ως Δήμος έμπρακτα το ΠΕΣΔΑ – Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρησης Απορριμμάτων Αττικής.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
dadion.2014@mail.com
www.facebook.com/Δημοκρατικη Ανατροπη Διονυσου