ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΖΑΝΝΕΙΟ


ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΗ 4 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ...