ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΚΟΝΤΑΨΕ ΣΕ ΑΡΧΑΙΑ !


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕΣΩ FACEBOOK...

Ενημέρωση από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Διονύσου 

Tο έργο, στην πλατεία της Άνοιξης, αφορά αντιπλημμυρικό έργο για την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου και εκτελείται από την Περιφέρεια. Η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται στον εργολάβο και φυσικά δεν ευθύνεται ο Δήμος.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα που κατά την Αρχαιολογική Υπηρεσία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης είναι οι λόγοι καθυστέρησης του έργου.