ΝΕΑ ΠΝΟΗ: "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2018, ΧΩΡΙΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΘΕΜΑ: Προϋπολογισμός 2018 "Στο ίδιο έργο θεατές…!"
Οι θέσεις της Δημοτικής μας Κίνησης για τον Προϋπολογισμό του 2018, όπως αυτές εκτέθηκαν από το Δημοτικό μας Σύμβουλο, Γιάννη Φωτάκη:...

Την Τρίτη, 28/11/2018, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου ο Προϋπολογισμός για το έτος 2018. 

Στις αντίστοιχες συνεδριάσεις για τα έτη 2015 και 2016 ασκήσαμε δριμεία κριτική επί των τότε κατατεθειμένων Προϋπολογισμών, καθώς αυτοί ήταν καθαρά διαχειριστικοί, αντιαναπτυξιακοί και πλασματικοί. Πλην όμως, επιδείξαμε ανοχή και διατηρήσαμε την ελπίδα ότι μια νέα Δημοτική Αρχή θα διόρθωνε τα πράγματα στη πορεία. 

Δυστυχώς, μετά και τον Προϋπολογισμό του 2017, αντιληφθήκαμε ότι πλέον παγιώνεται μια πολιτική της Δημοτικής Αρχής χωρίς όραμα κι ουσιαστικό σχεδιασμό, εξανεμίστηκε δε κάθε ελπίδα μας για οποιαδήποτε αλλαγή στο Δήμο Διονύσου. 

Την πεποίθησή μας αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει και ο Προϋπολογισμός του 2018, καθώς πρόκειται πάλι: 

1. Για έναν Προϋπολογισμό που δεν έχει συνταχθεί με τη δημιουργική συμμετοχική διαδικασία των Τοπικών Φορέων, όπως απαιτεί ο Νόμος, μιας και δεν έχει συγκροτηθεί το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή διαβούλευσης), με καθαρή ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. 

2. Για ένα διαχειριστικό Προϋπολογισμό χωρίς αναφορά σε 5ετές Επιχειρησιακό σχέδιο, που δεν υπηρετεί κανένα όραμα και στόχο για δομικές αλλαγές στο Δήμο Διονύσου. Έτσι θα παραμένουν, για παράδειγμα, ζητούμενα: 
• Η διαφορετική λειτουργία του Δήμου, με Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων στις ζωντανές Δημοτικές Ενότητες (πρώην Δήμοι οι περισσότερες), ώστε να προωθηθεί έτσι αποτελεσματικά και άμεσα η παρέμβαση στη καθημερινότητα του Δημότη, η κοινωνική συμμετοχή, ο κοινωνικός έλεγχος και η διαφάνεια. 
• Η αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών: o Καθαριότητας, με την υλοποίηση του νέου σχεδίου τοπικής διαχείρισης απορριμμάτων, με την διαλογή στη πηγή και αξιοποίηση των χρήσιμων υλικών. o Συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων. Για πόσο καιρό άραγε ακόμη θα συντηρούνται τα 135 οχήματα-μηχανήματα με τον αναποτελεσματικό και κοστοβόρο τρόπο που συντηρούνταν ο μικρός αριθμός οχημάτων που διέθεταν οι προκαλλικρατικοί Δήμοι, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα τότε να πράξουν αλλιώς; o Ύδρευσης, των Διοικητικών/Οικονομικών Υπηρεσιών κλπ. 
• Η πρόβλεψη κονδυλίων για απαλλοτριώσεις για την υλοποίηση σοβαρών έργων υποδομής, όπως: 
o Το διαδημοτικό έργο της διαπλάτυνσης της οδού Μαραθώνος-Χελμού-Κρυονερίου, η εκτέλεση του οποίου θα αποσυμφορήσει κυκλοφοριακά τις περιοχές μας (όταν όλες οι απαραίτητες μελέτες έχουν ολοκληρωθεί). 
o Η σχολική στέγη, την ώρα που ξοδεύονται ετήσια περί τα 265.000 Ευρώ σε ενοίκια και με τις ανάγκες να αυξάνονται διαρκώς. 
o Η δημιουργία σύγχρονου αμαξοστασίου. 
• Η ύπαρξη ενός σοβαρού Προγράμματος μελετών και έργων, με τα οποία: o Θα έλυνε το στεγαστικό του πρόβλημα ο Δήμος, την ώρα που πληρώνει, ετήσια, περί τις 250.000 Ευρώ σε ενοίκια. 
o Θα προωθείτο το σοβαρότατο θέμα της πολεοδομικής οργάνωσης των περιοχών μας, κλπ. 

3. Για έναν αντιαναπτυξιακό Προϋπολογισμό, καθώς: 
• Δεν περιέχει καμία από τις προαναφερθείσες μεγάλες επιλογές. 
• Δεν περιέχει κανένα έργο από τον απέραντο κατάλογο νέων έργων που πρόσφατα ψηφίσαμε ως Τεχνικό Πρόγραμμα 2018, πλην μιας περίπτωσης έργου ύδρευσης. Ως φαίνεται το ψηφίσαμε για το θεαθήναι. 
• Περιέχει, όμως τα συνεχιζόμενα, επί πολλά έτη, έργα ύψους 11.000.000 Ευρώ, με προοιωνιζομένη χαμηλή απορροφητικότητα (για τη περσινή χρονιά μόλις 700.000 Ευρώ). 

4. Για ένα ακριβό Προϋπολογισμό, καθώς, σε εποχές κρίσης, μεγάλο μέρος από το προβλεπόμενο ποσό των 650.000 Ευρώ για πολιτιστικές δράσεις, ξοδεύεται σε αμφίβολης ποιότητας πολιτιστικές εκδηλώσεις και μάλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις, χωρίς να επιδιώκεται η συμμετοχή Τοπικών Φορέων με σημαντικότατη πολιτιστική δράση. 

5. Για έναν πλασματικό Προϋπολογισμό, διότι, όπως προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης των Προϋπολογισμών των τελευταίων ετών, το πραγματικό ύψος του θα έπρεπε να κυμαίνεται περί τα 35.000.000 Ευρώ, δηλαδή αρκετά χαμηλότερα (60%) από το αναφερόμενο ύψος του, των 48.000.000 Ευρώ. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Δημοτική μας Κίνηση «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ» καταψήφισε το Προϋπολογισμό 2018. 

«Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» - Γραφείο Τύπου