ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δελτιο Τύπου
Στις αρχαιρεσίες (3.12.17)  για εκλογή νέου ΔΣ του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Διονύσου, ευρέθηκαν 38 έγκυρα ψηφοδέλτια κατά τον έλεγχο της εφορευτικής επιτροπής και έκλεγονται κατά σειρά οι κάτωθι :...

> 1. Κ.Μπομπής 27 ψήφους
> 2. Σ. Μεθενίτη  25 ψήφους
> 3. Ν. Βαρβαρόπουλος  23 ψήφους
> 4. Α. Βολουδάκη 21 ψήφους
> 5. Μ. Πατσώνης 18  ψήφους
> 6. Μ. Σοφού  18 ψήφους
> 7. Α. Παπαντωνίου 13 ψήφους
> 8. Α. Οικονόμου. 13 ψήφους
> 9. Ρ. Τριβέλλα- Ντούλη 9 ψήφους
> 10. Δ. Ρούσσος  2 ψήφους

Για το ΔΣ έκλεγονται οι 7 πρώτοι, αφού η κα   Οικονόμου που ισοψήφισε, παραιτήθηκε εγγράφως του δικαιώματος της για κλήρωση με τον ισοψηφίσαντα επίσης κ. Α. Παπαντωνίου, με τους υπόλοιπους τρείς να είναι αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι παρακάτω :

> 1. Ν. Δακορώνιας  28 ψήφοι
> 2. Ι. Κοτσίκος 14 ψήφοι
> 3. Α. Μανωλακάκη 11 ψήφοι.

Σύμφωνα με το καταστατικό το  ΔΣ, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντοςΣυμβούλου,θα συνέλθει μέσα σε δέκα μέρες από την εκλογή του, για να συγκροτηθεί σε σώμα.

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία.

Με εκτίμηση
Κώστας Μπομπής