ΜΕ "ΣΦΡΑΓΙΔΑ" ΛΥΡΟΥΔΙΑ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1.858.450 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


Το έργο ύδρευσης με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου», προϋπολογισμού 1.845.450 ευρώ, τη χρηματοδότηση του οποίου εξασφάλισε ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με τους προσωρινούς πίνακες της Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΕΠΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, είναι χωρίς αμφιβολία ιδιαίτερα σημαντικό και αποτελεί επιτυχία της δημοτικής αρχής...


Κι αυτό, γιατί η πρόταση του Δήμου Διονύσου είναι μια από τις 22 προτάσεις φορέων που θα χρηματοδοτηθούν σε όλη την Ελλάδα από τις 120 που κατατέθηκαν συνολικά !

Η εν λόγω αίτηση υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 2016, όταν αντιδήμαρχος χωροταξίας και υποδομών ήταν ο Ευάγγελος Λυρούδιας. Ο κος Λυρούδιας, μαζί με τα στελέχη και τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών αλλά και τον Προϊστάμενο Ύδρευσης Παν.Αγγελίδη, συνέβαλε ουσιαστικά στη σύνταξη των κατάλληλων προδιαγραφών της πρότασης του Δήμου προς το υπουργείο (αξίζει να σημειωθεί ότι η σύζυγος του πρώην αντιδημάρχου είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου στο εξωτερικό σε ειδικότητα σχετική με ζητήματα ύδρευσης) ενώ ως έμπειρος στα fora των αποφάσεων ο ίδιος, συνετέλεσε έτσι ώστε η πρόταση να τύχει θετικής ανταπόκρισης...

Ο ίδιος θεωρεί ότι το εν λόγω έργο, εφόσον υλοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μπορεί να αποφέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακος για το Δήμο Διονύσου.

Δείτε πιο κάτω την πρόταση που υποβλήθηκε το 2016.