ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS +...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

         Στο πλαίσιο του διετούς ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Lets discover Europe together, finding harmony in our differences” πραγματοποιήθηκε από 15 έως και 19 Ιανουαρίου 2018 στο BARCELOS της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ με μεγάλη επιτυχία η πρώτη Διεθνική Συνάντηση Συντονισμού. Συντονίστρια χώρα είναι η Ρουμανία, και χώρες – εταίροι η Πορτογαλία, η Πολωνία, η Τουρκία και φυσικά η Ελλάδα. 

Το Γυμνάσιο Άνοιξης εκπροσώπησαν η Διευθύντρια του Γυμνασίου κ. Ελένη Κρεμμύδα και η συντονίστρια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Γυμνασίου κ. Γραμματική Παλαμούτη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι εκπρόσωποι των σχολείων εργάστηκαν για τον σχεδιασμό του διετούς προγράμματος και συγκεκριμένα την οργάνωση της επιμόρφωσης καθηγητών στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών, που θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη τον προσεχή Μάρτιο, αλλά και την οργάνωση των δύο μαθητικών εκπαιδευτικών επισκέψεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών και από τις πέντε χώρες – εταίρους του προγράμματος τον προσεχή Μάιο στην Πολωνία και τον Μάιο του 2019 στην Άνοιξη. 

Συγχρόνως, συνεργάστηκαν για την κατασκευή της ιστοσελίδας του προγράμματος
www.europesfriends.com, αλλά και γνώρισαν το εκπαιδευτικό σύστημα της Πορτογαλίας. 

Έγιναν αναλυτικές παρουσιάσεις των σχολείων αλλά και των πόλεων, από τις οποίες προέρχονται οι χώρες – εταίροι, κατανομή εργασιών  και συζητήθηκαν λεπτομέρειες για την ομαλή συνεργασία μεταξύ τους και τους μηχανισμούς αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.

Είμαστε βέβαιοι, ότι η συνεργασία μας θα αποδειχθεί γόνιμη και αποδοτική για όλους τους εμπλεκόμενους.

   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ
                                                      Ε. ΚΡΕΜΜΥΔΑ