ΠΡΟΣΛΗΨΗ 3 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 8 ΜΗΝΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


Ανακοίνωση περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
υπ΄αριθ. ΣΟΧ1/2018...


Ανακοίνωση περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ.