Π.ΒΟΡΡΙΑΣ: "ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ"


Τον τελευταίο γίνονται ενδιαφέρουσες συζητήσεις, αναλύσεις και παρουσιάσεις προτάσεων στα διάφορα forum για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και για τον «Καλλικράτη». Από όποια πολιτική οπτική γωνία αν το βλέπει ο καθένας μας πρέπει να δεχθούμε, ότι ο νόμος 3852/2010, με τις όποιες και όσες αδυναμίες του, έκανε βαθιές τομές στην Αυτοδιοίκηση και στην «αρχιτεκτονική» του κράτους...


Οι τωρινές προτάσεις της Επιτροπής του ΥΠΕΣ φαίνεται να διορθώνουν κάποιες αδυναμίες του αρχικού νόμου, όμως και αυτές είναι χωρίς την απαιτούμενη τόλμη και δεν προχωρούν σε ουσιαστικές αλλαγές, εξαιρουμένου του προτεινόμενου εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής.

Το μοναδικό ίσως κέρδος αυτή τη στιγμή είναι η «απαλοιφή» τη μέχρι σήμερα αναπτυγμένης ρητορικής για «μνημονιακό κατασκεύασμα». Είναι εμφανές ότι στις μέχρι σήμερα προσεγγίσεις για την Τ.Α. έχουν γίνει από τη σκοπιά του Συνταγματικού Δικαίου, της Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου ή άλλων παρεμφερών επιστημών και έχει αγνοηθεί το «εργαλείο» της Οργάνωσης & Διοίκησης, με το οποίο απαντιέται το πως θα υλοποιηθούν όλα αυτά.

Οι προβληματισμοί για την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, για τις υπευθυνότητες και τη λειτουργία του Δημάρχου (δημαρχιοκεντρικό σύστημα), για τα συστήματα ελέγχου και διαφάνειας για ζητήματα δημοτικής – τοπικής δημοκρατίας (απολογισμοί διοίκησης), για την οικονομική διαχείριση των Ο.Τ.Α., για τη μεταφορά πόρων, κλπ., μπορούν να απαντηθούν μέσα από την επιστήμη της Οργάνωσης – Διοίκησης, και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Οι εφαρμοσμένες πρακτικές, που συναντάμε στην προαναφερόμενη επιστήμη, όπως για παράδειγμα, το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, τα Συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Παράγοντα, ο προσδιορισμός των αναγκών για Εκπαίδευση του Προσωπικού, η Πληροφορική σαν υποστηρικτικό εργαλείο Διοίκησης, η Διεργασιοκεντρική Προσέγγιση και η Καταγραφή του έργου με τη μορφή διαδικασιών που βοηθά την ορθή λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου και Διαφάνειας, η Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση, οι Ηλεκτρονικές Προμήθειες, η Οργάνωση και Λειτουργία μιας σύγχρονης Αποθήκης Υλικών και μια σειρά από άλλες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στο σύγχρονο κόσμο των «Οργανώσεων» του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα μπορούν να μας δώσουν απαντήσεις στα ζητήματα που μας απασχολούν.

Για να μη «βυζαντιολογούμε» παραθέτουμε μια συγκεκριμένη πρόταση για τη λειτουργία ενός Σύγχρονου και Δημοκρατικού Δήμου. Για όλα όσα περιλαμβάνονται περιληπτικά στο διάγραμμα με τη μορφή «bon-fish - ψαροκόκαλο» υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση αλλά και εφαρμοσμένη πρακτική με παραδείγματα, φόρμες και εργαλεία.

Παναγιώτης Βορριάς
Πρώην Δήμαρχος Αγίου Στεφάνου
28/01/2018