Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ EDIONYSOS.GR: "ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ"


ΤΙ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝ.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΑΜΕ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΤΟΥ EDIONYSOS.GR, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ...
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ κας ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού

Άνοιξη, 31 Ιανουαρίου 2018
   Αρ. Πρωτ.:
Δ/νση: Κανάρη 3, τ.κ. 14569 Άνοιξη
Πληροφορίες: Όλγα Καψούρου
e-mail: kapsourou@dionysos.gr
τηλ.: 2132139807/fax: 2132139822

Προς:κ. Π. Πετρόπουλο


Θέμα: Σχετικά με την λειτουργία του Δημοτικού Γυμναστηρίου

Σχετικά με την λειτουργία του Δημοτικού Γυμναστηρίου έχουμε να σας γνωστοποιήσουμε τα παρακάτω:
-          Στις 17-10-2017 έληξαν οι Συμβάσεις των γυμναστών που εργάζονταν στο Δημοτικό Γυμναστήριο.
-          Ταυτόχρονα, είχαν εγκριθεί οι θέσεις για τις καινούριες προσλήψεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) από τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2017 – 2018, της ΓΓ Νέας Γενιάς (ΦΕΚ 3359/Β'/22-09-2017).
-          Με την υπ’ αριθμ. 260/24-10-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο πλαίσιο του Προγράμματος Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) στο Δήμο μας, οχτώ (8) θέσεων και συγκεκριμένα για Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς, Ρυθμική Γυμναστική, Βάρη, Πάλη & Αυτοάμυνα και για Ειδική Φυσική Αγωγή για την περίοδο 2017 - 2018.
-          Στη συνέχεια, δεδομένου ότι οι Συμβάσεις των γυμναστών είχαν λήξει, κρίθηκε σκόπιμο να παραμείνει κλειστό το γυμναστήριο για λόγους ασφαλείας αθλουμένων και γυμναστών και για λόγους νομιμότητας.
-          Για την ενημέρωση των ωφελούμενων του γυμναστηρίου, πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου, όπου η Αντιδήμαρχος κα Α. Στασινοπούλου συζήτησε το συγκεκριμένο θέμα με όσους συμμετέχουν στα προγράμματα του γυμναστηρίου και έγιναν όλοι κοινωνοί του προβλήματος.
-          Με την υπ΄αριθμ. 36049/06-11-2017 Ανακοίνωση από το Δήμο Διονύσου, προκηρύχθηκαν οι θέσεις για την πρόσληψη του προσωπικού, τηρουμένης όλης της νόμιμης διαδικασίας προσλήψεων.
-          Στο διάστημα 09-11-2017 έως 20-11-2017 κατατέθηκαν όλες οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, χρονικό διάστημα το οποίο προβλέπεται από τον νόμο.
-          Με την υπ΄αριθμ. 3617/41045/08-12-2017 Απόφαση Δημάρχου, ορίστηκε η σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων για τις συγκεκριμένες προσλήψεις.
-          Η Επιτροπή άμεσα εξέτασε τις αιτήσεις, ανακοίνωσε τα σχετικά πρακτικά και έγινε ανάρτηση των αποτελεσμάτων στις 20-12-2017. Δεν έγινε καμία αίτηση για τις (3) θέσεις της ρυθμικής γυμναστικής, οπότε οι θέσεις αυτές θα επαναπροκηρυχθούν με άλλες διαφορετικές ειδικότητες γυμναστών.
-          Οι γυμναστές που εγκρίθηκαν οι αιτήσεις τους είναι πέντε στον αριθμό, στις ακόλουθες ειδικότητες: Παραδοσιακούς χορούς (2), Βάρη, Πάλη & Αυτοάμυνα, Ειδική Φυσική Αγωγή.
-          Εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, υπήρχε το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων από τους συμμετέχοντες (δηλ. έως 29-12-2017).
-          Κατατέθηκε μια ένσταση στις 27-12-2017.
-          Στις 17-01-2018 ορίστηκε Β’/θμια Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, η οποία συνεδρίασε άμεσα, εξέτασε την ένσταση και ανακοίνωσε το πρακτικό στις 19-01-2018.
-          Στη συνέχεια, οργανώθηκε υποχρεωτικά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας των γυμναστών, σε συνεργασία μαζί τους, το οποίο απαιτείται να επισυναφθεί στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης στο σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”, πριν να προχωρήσουμε στη διαδικασία των συμβάσεων των προσλήψεων.
-          Αναμένουμε την συμβασιοποίησή τους εντός των προσεχών ημερών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η άμεση έναρξη του Δημοτικού Γυμναστηρίου, εντός της επόμενης εβδομάδας.   
Κατόπιν των ανωτέρω, σημειώνουμε ότι οι διαδικασίες έχουν ήδη ακολουθηθεί με βάση τη νόμιμη διαδικασία και το γυμναστήριο εντός των προσεχών ημερών θα επαναλειτουργήσει.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.                                                                 


Με εκτίμηση, 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών


ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ