ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ Η ΟΔΟΣ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Στα πλαίσια εργολαβίας βελτίωσης του οδικού δικτύου, ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής της οδού Λυκαβηττού, στη Δ.Ε. Άνοιξης. Την Δευτέρα 12/3 πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες προεργασίες...
και το έργο θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Το έργο αφορά το μήκος της οδού από την οδό Τζών Κένεντυ έως το Δημοτικό Γήπεδο Άνοιξης. Και έπεται συνέχεια...

Δ.Ε.Άνοιξης