"ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ" Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑ 4 ΠΡΩΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ


ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΠΟΛΟΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 8η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ.  ΠΩΣ ΘΑ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ. ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ... ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ...

Δημοσίευση 8η 

Η δημιουργία του 3ου Πόλου στα Δημοτικά δρώμενα του Δήμου Διονύσου.

Οι συνθήκες ωριμάζουν, ο χρόνος των εκλογών πλησιάζει,ο κόσμος ζητάει κάτι διαφορετικό.
Οι κινήσεις πολιτών διαμορφώνονται, οι συζητήσεις ανάμεσα σε κάποιες από αυτές, έχουν ήδη δρομολογήθεί.

Η σύμπλευση όλων αυτών των κινήσεων-ρευμάτων,πρέπει να δομηθεί:

Α) Είτε σε ένα πολυσυλλεκτικό σχήμα

Β) Είτε σε μία ομοσπονδία διαφορετικών κινήσεων, που και στη μία και στην άλλη περίπτωση, θα είναι βασισμένη σε ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ συμφωνία αρχών και προγράμματος, για την επίτευξη των κοινών διεκδικήσεων, σε ένα τελικό στόχο, με κοινά αποδεκτόν επικεφαλής και κοινά αποδεκτή ηγετική ομάδα.
Ως οδικός χάρτης,για την επίτευξη των προαναφερθέντων προσεγγίσεων, προτείνεται ο εξής: 

Α) Συνεύρεση σε ένα τραπέζι, αντιπροσώπων των κινήσεων(που θα ενδιαφερθούν) και ανεξαρτήτων προσώπων, που σαν βάση συζήτησης, θα αποτελέσουν, οι θέσεις τους, που έχουν δεί το φώς της δημοσιότητας.

Β) Επιλογή του επικεφαλής:Κατάθεση αυτοπροτάσεων και προτάσεων, για συγκεκριμένα πρόσωπα.Εάν συγκλίνουν όλοι σε ένα πρόσωπο, προχωράμε με αυτό.Εάν οι προτεινόμενοι είναι 2 ή και περισσότεροι,αυτοί και μόνον αυτοί, συναποφασίζουν εάν μπορούν να συγκλίνουν σε ένα πρόσωπο.Στην περίπτωση που δεν συγκλίνουν σε έναν ή μία, οι υποψήφιοι τίθενται στην κρίση των δημοτών Διονύσου, μέσω δημοσκόπησης και συνδυαστικής (βλέπε περίπτωση 2ης Κυριακής).

Ο έχων λοιπόν το προβάδισμα,τίθεται επικεφαλής της παράταξης, για τις προσεχείς εκλογές.

Γ) Οι εκπρόσωποι των κινήσεων, με τον επικεφαλής,επιλέγουν την ηγετική ομάδα(καταρχήν).

Δ) Συνεχίζεται η μαζικοποίηση της παράταξης.

Ε) Συγκροτούνται επιτροπές προγράμματος.

Όλα τα προαναφερθέντα ομολογουμένης δύσκολα, απαιτούν και προυποθέτουν: νηφαλιότητα,πίστη στον εαυτό μας, εμπιστοσύνη μεταξύ μας, ταπεινότητα, υπομόνη και επιμόνη, κυττάζοντας στα μάτια ο ένας τον άλλον, και όλοι μαζί την τοπική κοινωνία, με στόχο, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όχι για τον κάθε έναν από εμάς,αλλά για όλους τους Διονυσιώτες (Αγιοστεφανιώτες, Ανοιξιώτες, Διονυσιώτες, Δροσιώτες, Κρυονεριώτες, Ροδοπολιώτες, Σταματιώτες).

Σας ευχαριστούμε
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ