ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: "ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΑ 4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ"


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ "ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ" ΚΑΙ ΤΗΣ "ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ" ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17/5...