ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GPDR)


Ανάθεση υπηρεσιών για
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (2016/679) (GDPR)...

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (2016/679) (GDPR)

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 23.994,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΉ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 18-06-2018 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ THN ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ KAI TA ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ